Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

 • Royova 2 83101 Bratislava III
Ohodnoť 15 recenzií

Akčná ponuka

Zavolajte ešte dnes

Informácie

Arboristika. Prírode blízke ošetrovanie stromov lezeckou technikou. Výsadba a presádzanie veľkých stromov. Návrh a realizácia záhrad a záhradných stavieb. Sadové úpravy pre náročných. Automatické závlahové systémy. Starostlivosť o historickú zeleň a chránené stromy. Strešná a fasádna zeleň. Výrub stromov a orez stromov. Výrub stromov v extrémnych podmienkach. Predaj profesionálneho arboristického náradia a vybavenia.

Ponúkame služby :

ošetrovanie stromov
výsadba veľkých stromov
výrub stromov
projekty záhrad
návrhy záhrad
automatické závlahové systémy
realizácie záhrad
ochrana stromov na stavbách
sadové úpravy
fasádna zeleň
strešná zeleň
presádzanie veľkých stromov
orez stromov
orezy stromov
Viac informácií

Kategória

Záhradnícke náradie a stroje, Záhradníctvo

Kontaktné údaje

Viac kontaktných údajov

Kontaktné osoby

Viac kontaktných osob

Špeciálna ponuka

Firma sa zaoberá stromom ako logos. Ponúkame profesionálny a prírode blízky prístup k riešeniu všetkých zelených otázok najmä v urbanizovanom prostredí.
Viac o špeciálnej ponuke

Certifikáty a ocenenia

Video

Značky

 • SILKY
 • PETZL
 • GLEISTEIN

Spôsob platby

 • hotovosť

Kľúčové slová

návrhy záhrad Bratislava, automatické závlahové systémy, strešná zeleň Bratislava, fasádna zeleň Bratislava, realizácia záhrad Bratislava

Články

 • Arboristika
  Našim povolaním je ochrana stromov a starostlivosť o ne, nasadenie preventívnych a pomocných opatrení pre dlhodobé zachovanie všetkých oslabených, chorých a ohrozených stromov. Arboristika je rovnako umenie ako aj veda. Kombinuje remeslo, zručnosť a cit s vedením a faktami.
 • Výsadba stromov
  tarostlivosť o stromy začína výsadbou vhodného druhu na vhodné miesto. Rozmanitosť našich stromov nerobí tento výber najľahším. Práve v mestskom prostredí sa podmienky silne líšia od stromom prirodzeným, čiže lesu. Na jednej strane majú rôzne druhy rôzne nároky na stanovisko a miesto pre rast, na strane druhej kladieme my ľudia nemalé nároky na ne. Ak ste sa rozhodli zasadiť strom, musíte mať jasno v tom, čo od neho na danom mieste očakávate a čo nie. Pýtate sa sami seba ? • Aký má, či môže byť veľký ? • Opadavý či stálezelený ? • Je jeho tieň žiadúci? • Má chrániť pred nežiadúcimi pohľadmi ? • Má mať plody ? Dekoratívne kvety ? Oboje ? Možno by mal slúžiť deťom na lozenie, alebo skrášľovať park svojou majestátnosťou. Často očakávame od stromu všetko toto, prípadne viac... Teraz je dôležité sa spýtať : Ponúka stanovisko mladému stromu podmienky na to, aby sa mohol vyvynúť do krásy a funkcie, ktorú od neho čakáme ? Tieto a iné otázky by ste mali vedieť zodpovedať pred tým, ako sa rozhodnete pre ten či onen strom. Starostlivosť o mladé stromy, výchovný rez. Opatrenia na mladých stromoch pre dosiahnutie požadovanej funkcie stromu a tomu zodpovedajúcej koruny. Predídenie vývojovým chybám, prípadne ich skorá korekcia..
  Viac informácií
 • Ošetrenie stromu
  Zákroky na strome a jeho okolí pre udržanie, zlepšenie prípadne znovunastolenie vitality a bezpečnosti stromu. Potrebné ošetrenie sa má spraviť bezodkladne, aby boli rezné rany čo najmenšie. Tým sa zabráni následným škodám a infekciám i ďaľším rezom. Starým stromom by sa mali uštedrovať rezy do živého len v opodstatnených a odôvodnených prípadoch. Stromu typický habitus sa musí zachovať. Ošetrenie koruny Odstránenie mŕtvych, chorých, poškodených, krížiacich sa konárov, predídenie vývojovým chýbám rezom prevažne v oblasti tenkých a slabých konárov, podľa potreby odstránenie kýpťov.. Ošetrenie sekundárnej koruny Bohužial sa stále nájdu „odborníci“, ktorí pod názvom „hlavový rez“ bezohladne odstránia stromu väčšinu koruny a myslia si, že je to tak správne, že sa tým strom zmladí. V Menu „Takto nie...“ je veľa obrázkov hovoriacich za seba. Každý takýto zákrok je začiatkom konca. Ošetrenie koruny vzniknutej po takomto reze je vždy komplikované a prípad od prípadu individuálne. Strom od stromu treba zvážiť rentabilnosť takéhoto ošetrenia. V mnohých prípadoch je výrub s následnou výsadbou vhodného druhu mnohokrát lepšia alternatíva k zmrzačenému stromu, ktorému treba venovať veľa starostlivosti. Ak to sekundárna koruna umožňuje, je potrebné jednotlivé výhony skrátiť na ťažne. Pozri „Redukcia koruny“. Následne je potrebná pravidelná kontrola a starostlivosť. ...
 • Brečtan
  V prvom rade treba povedať, že brečtan nie je parazit. Konkurencia pre strom v rámci prístupnosti vody je ale zohľadniteľná. Takisto stromy s peknou kôrou je škoda nechať zarásť brečtanom. Na druhej strane je brečtan stálezený, čo má estetický význam najmä v zime. Medzi kmeňom a brečtanom sa za roky vytvorí mikroklíma. Chladí kmeň v lete, zahrieva v zime. Príbytok v ňom nájdu mnohé živočíchy. Z ekologického hľadiska je brečtan cenný. Nakoľko ale brečtan rastie rýchlejšie ako strom, môže ho prerásť, zatieniť postupne všetku asimilačnú plochu a tým strom usmrtiť. Preto je dôležité držať brečtan pod kontrolou, nenechať ho prerásť listy nesúce konáre. Jednorázové, celkové odstránenie silného brečtanového porastu zo stromu môže viesť k teplotnému šoku stromu a škodám na kambiu, čo sa môže odzrkadliť na vitalite stromu, prípadne na jeho skone. Ak už je brečtan na strome, treba ho mať pod kontrolou, ale z vrchu, nie zo spodu.
  Viac informácií
 • Imelo
  Imelo (viscum album) a imelovec (loranthus europaeus) sú poloparazity odoberajúce stromu vodu a v nej rozpustené živiny. Strom oslabujú a pri silnom napadnutí môžu viesť až k jeho úhynu. Treba ich odstrániť včas, aby sa lepkavé plody postupne nerozniesli po celom strome a okolí. Odstránenie napadnutia môže byť problematické, nakoľko imelo tvorí v dreve stromu sacie korene siahajúce prípadne až 1m od samotnej rastliny. V prípade krátkych internódií je možné rezať až po zdravé drevo. V opačnom prípade ( napr. : topole, javor strieborný... ) nie je jeho odstránenie vždy možné bez zásadnejších zásahov do koruny stromu. V takomto prípade sa odporúča zrezať len samotné rastliny a miesto napadnutia + - 50cm obmotať čiernou fóliou, čo zabráni imelu asimilovať.
  Viac informácií
 • Istenie koruny
  Istenie korún slúži zabráneniu rozlomenia problematických V-rozkonárení, isteniu jednotlivých partií koruny či jednotlivých konárov stromu pred rozlomením či odlomením a tým zabezpečeniu bezpečnosti stromu. V prípade zlyhania a zlomu jednotlivých konárov, či častí koruny, istenie koruny znižuje až minimalizuje následné škody, či zranenia. Montáž istenia koruny sa musí spraviť tak, aby odrezávalo výkyvové maximá pri silnom nárazovom vetre. Aby sa predišlo prílišnému rastu – predlžovaniu konárov, a aby nebola obmedzená tvorba reakčného dreva, musí istenie dovoľovať dostatočný voľný pohyb koruny, laná nesmú byť napnuté. Pevná väzba, prípadne spolu s dynamickou sa odporúča len v kritických prípadoch. V žiadnom prípade sa do stromu nič nevrtá – pozri „Takto nie...“ – Chirurgia. Používané systémy strom šetria, drevo nepoškodzujú. Popruhový istiaci systém je systém z popruhov-opaskov, ktoré sa upevnia okolo istených konárov. Spájajú sa dynamickými dutými lanami. Istené konáre nesmú poškodzovať. Kontrola takýchto istení sa odporúča 1 krát za rok, dva. Napriek UV stabilite použitých materiálov je potrebné takéto istenie každé 3,4 roky vymeniť.
 • Redukcia koruny
  Na vyrovnanie strát v koreňovom systéme, alebo z iných relevantných dôvodov sa redukuje koruna stromu v jeho výške a/alebo šírke pre zabezpečenie bezpečnosti stromu, prípadne pre prispôsobenie zmeneným podmienkam na stanovisku stromu. Zostávajúca koruna musí zodpovedať stromu typickému habitusu, prípadne sa musí vedieť do danej formy znovu vyvinúť. Rozsah redukcie je závislý od druhu stromu a habitusu. Presvetlenie koruny Presvetlenie koruny odňatím zdravých, prevažne tenkých a slabých konárov, takisto odstránenie nadbytočných výhonov, napr. pre vyváženie koruny oproti stratám v koreňovej sústave, pre lepšiu aerodynamiku, či pre redukciu zatienenia. Citlivá záležitosť. Vitálny strom reaguje na presvetlenie väčšinou opätovným, prípadne ešte intenzívnejším rašením z okolia rezov zo spiacich pukov. Potrebná je následná kontrola a starostlivosť. Presvetlenie sa doporučuje len v odôvodnených prípadoch. Zabezpečenie potrebného voľného priestoru pod stromom. Opatrenia zabezpečujúce potrebný voľný priestor pod korunou stromu. Nad chodníkom je to 2,5m , nad cestou 4,5m. Rezy sa musia vykonať v rámci výchovného rezu a starostlivosti o mladý strom. Zanedbanie tohto vedie k poškodeniu stromu autami či chodcami, k poškodeniu áut stromom, k úrazom.
  Viac informácií
 • Výrub stromov
  Do uzavretého kruhu života prírody patrí aj skon stromu. Do dlhodobo plánovanej starostlivosti o stromy musí byť teda začlenený aj výrub jedincov na to súcich, frézovanie pňov a následná náhradná výsadba. Ideálny stav stromového porastu obsahuje jedince všetkých vekových i váhových kategórií. Výrub stromov by mal byť prenechaný špecialistom lebo : - výrub je riziková činnosť a len vďaka dobrému know how je možné predísť úrazom - pri výrube musia byť okolité stromy, kry, budovy, vedenia ...100%ne chránené, čo často vyžaduje komplikované zlaňovanie - výrub stromov vyžaduje dobré technické vybavenie : píly, laná, kladky, plošiny, frézy, odvozové kapacity...
  Viac informácií
 • Rez ovocných stromov
  Dôvody, pre ktoré sa robí rez ovocných stromov : - Zvýšenie úrody alebo jej stabilizácia na kvalitatívne vysokej úrovni. Kvantitatívnej úrode s veľa malými plodmi sa predchádza systematickým zmladzovaním rodivého dreva. - Predchádzanie vývojovým chybám, alebo ich včasná korekcia. Následné zníženie rizika zlomu častí koruny - Mechanický boj proti niektorým škodcom. - Zníženie rizika alternancie - Minimálizácia podielu mŕtvych konárov v korune stromu, čo prispieva k jeho zdravotnej kondícii. O príbytok tým ale prichádzajú mnohé stvorenia... „ Môj strom nikto nikdy nestrihal a predsa rodí dobre.“ To je ten najlepší prípad a netreba na ňom nič meniť.
  Viac informácií

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888