Právne informácie

Spoločnosť WeNet SK, s.r.o. (predtým Mediatel spol. s r.o.) poskytuje verejné informačné služby o telefónnych číslach (ďalej aj ako „telefónny zoznam“) na verejne prístupnej internetovej doméne www.zlatestranky.sk. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 5 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, im poskytovať relevantné údaje o svojich účastníkoch. Relevantnými údajmi o účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.

Podnikmi, ktoré poskytli spoločnosti WeNet SK, s.r.o. (predtým Mediatel spol. s r.o.) údaje účastníkov, sú Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., a Orange Slovensko, a.s. Telefónny zoznam obsahuje relevantné údaje účastníkov vyššie uvedených spoločností okrem údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené do 31.10.2011 a požiadali o nezverejnenie svojich údajov a telefónneho čísla alebo údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené po 1.11.2011 a neudelili súhlas so zverejnením osobných údajov a telefónneho čísla alebo udelený súhlas odvolali.

Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v telefónnom zozname v kvalite a v rozsahu, ako mu boli tieto údaje poskytnuté inými jednotlivými podnikmi, ktoré prideľujú telefónne čísla a spracované v informačnom systéme v znení ku dňu aktualizácie telefónneho zoznamu účastníkov na týchto internetových stránkach. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Spoločnosť WeNet SK, s.r.o. (predtým Mediatel spol. s r.o.) zverejňuje údaje v stave a v rozsahu, v akom ich poskytli jednotliví operátori a nezasahuje do obsahu databázy telefónny čísiel. V prípade nezrovnalostí v údajoch uvedených v telefónnom zozname, kontaktujte svojho operátora. Zmena / výmaz / oprava doplnenie bude vykonaná najneskôr spolu s nasledujúcou aktualizáciou údajov, obdobne ako v prípade telefónnych zoznamov v tlačenej forme.

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888