MONDO INTERNATIONAL ACADEMY

Vzdelávacie zariadenie a agentúry v Bratislave

 • Záhradnícka 60 82108 Bratislava
Ohodnoť Hodnotilo 0 použivatelov

Akčná ponuka

Kontaktujte nás ešte dnes

Informácie

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácií. Štúdium u nás prebieha bez termínov, bez časovej tiesne a bez určenia miesta. Ako exkluzívny kooperačný partner Britsko-americkej inštitúcie Madison International Institute & Business School (MIIBS) ponúkame:

Doktorandské, Master (Magisterské), Bachelor (Bakalárske) študijné programy: Ph.D.,DBA, MA, BBA, BA, A.A,, a Postgraduálne programy (Master) MBA, MSc, MPH, LL.M ako aj individuálne kurzy.

Pre tých, ktorí nemali možnosť dokončiť strednú školu, alebo vôbec začať so štúdiom a získať tak maturitné vzdelanie, ponúkame možnosť štúdia online formou. Všetci absolventi získajú US “High School Diploma” (na Slovensku uvádzané ako úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne).

Pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy pôsobí ako poradca pre študentov a zároveň ako koordinátor štúdia, ktorý navyše pomáha predchádzať technickým, komunikačným alebo administratívnym prekážkam. Vďaka našej kooperácii s Madison International Institute & Business School dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia, a tak má každý študent možnosť študovať v akomkoľvek svetovom jazyku. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo v inom.

Využívame kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie našich študentov.

Diplomy vydané Madison International Institute & Business School sú medzinárodne uznávané. Akreditácia MIIBS nám umožňuje sledovať a aplikovať inovatívne trendy vzdelávacích metód.

Akreditácie, členstvá, certifikácie, siete & partnerstvá:

Madison International Institute & Business School je registrovanou inštitúciou UKRLP – UK Register of Learning Providers a akreditovanou tromi ministerstvami, ktorými sú:
•Department for Business Innovation & Skills (DfBIS)
•Department for Employment & Learning (DELNI)
•Department for Education (DfE),
ďalej je,
• Členom vyššieho vzdelávania ‘Educational Collaborative for International Schools. ECIS
- Prevádzkovateľ programov ERASMUS+
• Členom Association of American Schools in South America – AASSA (vrátane Strednej Ameriky a karibských štátov)
• Členom US Department Overseas Schools Advisory Council (Rady pre zahraničné školy Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov).
• Členom: AHEA/AAHEA – American Association for Higher Education
• Člen US Department of State , Delaware Secretary of State
Inštitút podlieha všeobecnému systému v oblasti schvaľovania amerických inštitúcií zriaďovaných mimo federálneho územia. Štatút American Oveseas Higher Education Institution (Americká zahraničná inštitúcia vyššieho vzdelávania) zapísala správna rada holdingu v článkoch č. 2, 3 a 4 dokumentu Operating Agreement z jari roku 2014, a úradne ho potvrdil štát Delaware, neskôr aj Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. Kópia týchto listín je podľa zákona uložená na Overseas School Office – US Department of State (Zahraničný školský úrad – Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov) a na Oddelení vzdelávania USA federálnej ambasády v Londýne.

Viac informácií

Kategória

Vzdelávacie zariadenie a agentúry

Otváracie hodiny

pondelok 9:00 - 18:00
utorok 9:00 - 18:00
streda 9:00 - 18:00
štvrtok 9:00 - 18:00
piatok 9:00 - 18:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Sobota a nedeľa : E-mailová komunikácia

Kontaktné údaje

Viac kontaktných údajov

Služby

 • Koordinácia štúdia
 • Poradenstvo pri výbere štúdia
 • Kariérne poradenstvo
 • Príprava na ďalšie vzdelanie
 • Zabezpečenie študijných materiálov
 • Administrácia
 • Študentská podpora aj mimo otváracích hodín
 • Viazanie diplomových prác
 • Zabezpečenie uverejňovanie článkov
 • Zabezpečenie konferencií pre študentov Ph.D.
Ďalšie služby

Produkty

 • Ph.D., MA, BA, MBA, LL.M., MSc., MPH, MHA.
Viac produktov

Špeciálna ponuka

Informujte sa telefonicky, alebo e-mailom.

Viac o špeciálnej ponuke

Kľúčové slová

Master štúdium, profesné štúdium, doktorandské štúdium, kombinované štúdium, dalšie vzdelávanie, bakalárske štúdium, magisterské štúdium, online stúdium, ďalšie vzdelávanie, bakalárské štúdium, online štúdium
 • MBA - Master of Business Administration
  Postgraduálny študijný program Master of Business Administration (MBA) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený nielen pre stredných a vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na poli praktického využitia. MBA pôvodne vzniklo pre inžinierov a pracovníkov s technickým zameraním, ktorí sa dostali do riadiacich pozícií a potrebovali ovládať riadiť spoločnosť a zamestnancov. Priemyselný rozvoj v USA ovplyvnil aj vzdelávanie a zvyšovanie nárokov na pracovníkov na riadiacich pozíciách, čím sa začali diverzifikovať obsahové stránky MBA programov s rôznym zameraním. Štúdium MBA čerpá z anglo-amerického systému vzdelávania, čo znamená, kombináciu praktického vzdelávacieho systému s online vyučovacím systémom anglosaskej pedagogiky. Anglosaský systém školstva je tradične viac zameraný na rozvoj zručností študenta a ich praktickú demonštráciu. Študenti si tak vďaka absolvovaniu MBA programov bližšie osvoja rôzne komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní ich osobnej aj profesionálnej dráhy.
  Viac informácií
 • MS.c. - Master of Science
  MSc – Master of Science ponúka študentom rozšírenie ich doterajších teoretických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Študenti nie sú povinní mať žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti. Počas štúdia sa budú venovať hlbšej teórií v obore, ktorý si vybrali. Štúdium umožňuje študentom rozvíjať svoje vedomosti v konkrétnej oblasti podnikania. Osnovy sa zameriavajú na vývoj analytických a technických zručností. Študenti počas štúdia využívajú rôzne vedecké a výskumné metódy, hľadajú odpovede na hypotézy, potvrdzujú a vyvracajú stanovené hypotézy.
  Viac informácií
 • LL.M – Master of Law
  LL..M je skratka z Latinského Magister Legum, pričom tento titul v angličtine znamená “Master of Law”, v pluráli (teda “LL”). LL.M štúdium patrí do kategórie „zahraničných štúdií“ bez ohľadu na to, či štúdium absolvujete na Slovensku, alebo inde v zahraničí. LL.M. (Master of Laws) je medzinárodne uznávaný titul. Študenti a odborníci získavajú tento titul z dôvodu rozšírenia svojich odborných vedomostí v špecializovanej oblasti práva, napr. v oblasti daňového práva alebo medzinárodného práva. Mnohé právnické spoločnosti uprednostňujú kandidátov s LL.M. titulom, pretože je to dôkaz, že získali pokročilé, špecializované právne vzdelanie a sú dostatočne kvalifikovaní na prácu v medzinárodnom právnom prostredí.
  Viac informácií
 • MPH - Master of Public Health
  MPH - Master of Public Health, je študijný program určení pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti zdravotníckych služieb. Úlohou programu je rozvoj manažérov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečia vedenie zdravotníckych inštitúcií a organizácií na základe pevného záväzku k verejnému zdraviu, etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb. Študijný program MPH Verejné zdravotníctvo ponúka študentom vzdelanie založené na kompetenciách a profesionálnom rozvoji, ktoré pripravujú absolventov na riadiace úlohy v systémoch a sieťach zdravotnej starostlivosti, v sieťach zdravotného poistenia a organizáciách dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Široké učebné osnovy poskytujú študentom základy znalostných, analytických a komunikačných zručností a základné poznatky pre prebiehajúci kariérny a profesionálny rast a vedúci rozvoj.
  Viac informácií
 • MHA - Master of Health Administration
  MHA Master of Health Administration, sú študijné programy určené pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti zdravotníckych služieb. Úlohou programu je rozvoj manažérov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečia vedenie zdravotníckych inštitúcií a organizácií na základe pevného záväzku k verejnému zdraviu, etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb. Študijný program MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti je navrhnutý tak, aby študenti získali dôkladnú znalosť najnovších procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti a aby im umožnil pracovať v oblasti riadenia informačných systémov, ekonomiky a štatistických databáz. Tento stupeň manažmentu v oblasti zdravotníctva rozvinie vaše pochopenie systému zdravotnej starostlivosti, štruktúru jej organizácií. V rámci tohto programu sa budete venovať tokom informácií medzi zdravotníckymi organizáciami, ich požiadavkami na štatistické vykazovanie a mechanizmy rozhodovania. Okrem toho s využitím výsledkov najnovšieho vedeckého vývoja budú môcť študenti aplikovať aktuálne teórie riadenia a vykonávať, dohliadať a analyzovať funkcie súvisiace s riadením informačných systémov, ekonomickými a finančnými aktivitami.
  Viac informácií
 • MPA – Master of Public Administration
  Študijné programy MPA Master of Public Administration sú programy, v ktorých študenti pochopia rozhodovacie procesy organizačných štruktúr a rozpočtové procesy vo verejnom sektore. Študenti majú možnosť rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti v efektívnej tvorbe politiky v orgánoch verejného sektora. Tento študijný program umožňuje študentom nasmerovať svoju kariéru do verejného sektora, poradenstva vo verejnom sektore a v práci súvisiacej s riadením v medzinárodných organizáciách alebo think-tankoch.
  Viac informácií
 • MA - Master štúdium
  Master štúdium MA (na Slovensku známe pod skratkou Mgr.) je medzinárodne uznávaný titul určený pre účastníkov, ktorí majú záujem ďalej zvyšovať svoje kariérne postavenie a s tým spojené finančné ohodnotenie, pokračovať v doktorandskom štúdiu a týmto spôsobom sa stať konkurencieschopným na domácom, ako aj na medzinárodnom trhu. Všetky programy MA štúdia ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožnia spojiť štúdium s prácou a s podnikaním, alebo inými záväzkami účastníkov.
  Viac informácií
 • BA - Bachelor štúdium
  Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Art, alebo Bachlor of Business Administration trvá 27 mesiacov. V závislosti od programu sú udelené akademické tituly Bachelor, Bachelor of Arts (B.A.) alebo BBA – Bachelor of Business Administration. Absolventi s BA, alebo BBA titulom sú kvalifikovaní pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MA – Master (na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister). Bachelor programy sú obsahovo tvorené tak, aby sa tematické okruhy týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domácom trhu. Študenti majú možnosť od prvého ročníka Bachelor štúdia zamerať svoje predmety (špecializovať) na konkrétnu oblasť v ktorej chcú po úspešnom absolvovaní Bachelor štúdia pokračovať. Napríklad: Bachelor štúdium s dôrazom na právne vedy čo zn. že pokračovaním po úspešnom absolvovaní I. stupňa je, štúdium LL.M. - Master of Law. Konkrétne programy BA a BBA na našej webstránke sú oblasti, ktorým sme dali vizuálnu podobu. V prípade záujmu o ďalšie špecializované Bachelor programy je potrebná osobná konzultácia, kde sa určí smerovanie Bachelor štúdia (špecializácia) a ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu úspešného ukončenia štúdia.  
  Viac informácií
 • Ph.D. Philosophy Doctor
  Program Ph.D je flexibilným a časovo menej nenáročným štúdiom. Predstavuje vstup do akademickej obce účastníkov, ktorí si chcú svoje vedomosti ďalej rozvíjať alebo v rámci lektorskej činnosti na vysokých školách odovzdávať ďalej. Štúdium je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore práva, politológie, ekonómie, manažmentu, sociálnej práce, zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti. Pre našich študentov zabezpečujeme: uverejnenie článkov odborné konferencie odborné konzultácie
  Viac informácií
 • DBA Doctor of Business Administration
  DBA zvyšuje študentom ich akademické možnosti a pripravuje ich obchodnú kariéru v medzinárodnom flexibilnom prostredí. Naši študenti v rámci štúdia DBA vypracovávajú manažérsky výskum s praktickou výskumnou otázkou (môže sa jednať o konkrétny problém z ich pracovného prostredia) a zároveň prinášajú výhody svojim spoločnostiam. Výskum je založený na dôkazoch nie na hypotézach ako pri Ph.D štúdiu.
  Viac informácií
 • AD Associate’s Degree
  AD Associate’s Degree v Slovenskej republike známe pod názvom “Diplomovaný špecialista” (titul DiS.) patrí medzi odborné tituly zvyčajne v trvaní do dvoch rokov štúdia. Kým titul DiS. je známy len na Slovensku, titulom A.S., A.A., A.A.S., vyniknete na globálnej úrovni. Vzdelávanie je v odbore turizmu, stavebníctva, drevospracujúceho priemyslu, potravinového priemyslu, vinárstva a v odbore dopravy. Študent, ktorý ukončí dvojročný program, môže získať titul Associate of Arts / Associate in Arts ( skratka – A.A), alebo titul Associate of Science / Associate in Science (skratka – A.S).
  Viac informácií
 • MATURITA - High School Diploma
  Mondo Interntaional Academy v kooperácií s americkým partnerom Madison International Institute & Business School poskytuje možnosť absolvovať maturitné (stredoškolské) vzdelanie. Štúdium je určené pre tých, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov nemali možnosť ukončiť, alebo ani začať vzdelávanie, ktorého výstupom je maturitné vysvedčenie. Vzdelávací program je vyučovaný na základe amerického systému, pričom predmety sú doplnené alebo nahradené predmetmi, ktoré sa vyžadujú na Slovensku a sú obsiahnuté v „Zákone č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Absolventi maturitnej skúšky obdržia „High School Diploma“ a vysvedčenie o absolvovanej maturitnej skúške. Vzdelávací program prebieha konzultačnou formou a online formou. Záverečná skúška prebieha písomnou formou.
  Viac informácií

Hodnotenie zákazníkov

Napíšte nám svoj názor

Chcete sa podeliť o vašu skúsenosť s personálom, produktami alebo službami tejto spoločnosti? Váš názor pomôže nielen ostatným návštevníkom stránky pri rozhodovaní, ale je aj cennou spätnou väzbou pre samotnú firmu.

Firma ešte nemá žiadne slovné hodnotenie. Buďte prvý, kto ju ohodnotí.

Napísať hodnotenie

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888