Orez stromov zahŕňa viacero pravidiel, a preto patrí do rúk odborníkov

Orez stromov zahŕňa viacero pravidiel, a preto patrí do rúk odborníkov

Orez stromov je odbornou činnosťou a tá má byť realizovaná odborníkmi, ktorí majú kvalifikáciu na takýto úkon a zároveň disponujú vedomosťami o biologických aspektoch a charakteristikách jednotlivých druhov stromov. Preto konáre, ktoré nebezpečne zasahujú do cestnej komunikácie, elektrického vedenia či do okien alebo strechy susednej budovy, prenechajte certifikovaným arboristom, ktorí sa na orez stromov špecializujú.

Orez stromov a jeho pravidlá

Je dôležité zdôrazniť, že orez stromov v niektorých prípadoch predstavuje vykonanie nezvratných zmien, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich budúci rast, vývin, funkčnosť či dokonca dĺžku života. Orez stromov sa zvyčajne riadi tzv. tretinovým pravidlom. To znamená, že priemer zrezaného konára by nemal byť väčší ako tretina hrúbky materského konára či kmeňa stromu. Orez stromov dáva vzniknúť viacerým ranám, avšak tie sa spravidla nezatierajú, a ak áno, tak len povolenými a pre strom a živočíšne druhy neškodnými prípravkami. Taktiež platí, že orez stromov musí byť realizovaný bez poškodenia ich kmeňa a zostávajúcich konárov, ako aj stromov v blízkom okolí. Je logické, že orez stromov nemôže znížiť ich prevádzkovú bezpečnosť a ani stabilitu. Z toho vyplýva, že orez stromov je prospešné zveriť do rúk certifikovaným arboristom. Tí na základe obhliadky (ktorá o. i. zahŕňa aj údaje ako druh, vek a zdravotný stav stromu, ako aj lokálne podmienky, v ktorých sa nachádza) navrhnú vhodný odborný orez stromov.

Typy rezov

Orez stromov má niekoľko rezov. Rozlišuje sa zdravotný rez, ktorý podporuje vitalitu a zdravie stromu, ako aj tvarovací rez, aplikovaný v prípade, ak je potrebné upraviť tvar či veľkosť stromu (napr. keď zasahuje do elektrického vedenia či cestnej komunikácie). Orez stromov, ktorý tvorí bezpečnostný rez, má zabrániť riziku pádu konárov. Redukčný rez sa volí, ak strom bráni v dostatočnom prieniku svetla, príp. narúša a nebezpečným spôsobom zasahuje do fasády či strechy budov. Pri mladých stromoch sa uplatňuje výchovný rez, a to s cieľom zabezpečiť stabilný priebežný kmeň a štruktúru koruny. Zosadzovací rez predpokladá orez stromov, ktoré majú výrazne zhoršené materiálové vlastnosti dreva a je pri nich riziko vývratu, zlomu kmeňa či rozpadu koruny, teda bezprostrednej hrozby statického zlyhania dreviny. V ťažko dostupných či rizikových miestach sa orez stromov realizuje prostredníctvom stromolezeckej techniky, ktorá viac-menej korešponduje s horolezeckou.

Špecialistov na orez stromov, ich výrub a odvoz odpadu zo zelene, nájdete v spoločnosti Rondo, ktorá sa zameriava aj na iné výškové práce, ako napr. vyšpárovanie komínov, opravy fasád, umývanie okien na svetlíku, natieranie stožiarov, čistenie odpadových žľabov, klampiarske a murárske práce a pod.

Pod Rovnicami 710 84104 Bratislava
tel.: +421905 268 078

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888