Hľadanie "vodné toky"
 1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

  • Partizánska Cesta 69, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
  • http://www.svp.sk
  • +421 48/471 61 81

  Bystrica Vodné toky Partizánska … Správa vodných tokov Spravujeme … Spravujeme vodné toky a povodie … starostlivosťou o vodné toky , o kvalitu … Správa vodných tokov Správa

  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

  Spravujeme vodné toky a povodie na Slovensku. Zaoberáme sa starostlivosťou o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica

  Bystrica Vodné toky Partizánska … zverených vodných tokov

  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica

  Banská Bystrica, Partizánska cesta 69 , Dispečing pohotovosť - 0903 840 230,Ústredňa - 048/ 471 61 81, Dispečing,- 048/ 471 61 38 Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica, Partizánska cesta 69 - tel: 048/ 414 37 06, Laboratóriá 048/ 472 81 11 Správa povodia stredného Hrona Zvolen , Stráž 11, Ústredňa- 045/ 532 04 21, Dispečing - 045/ 533 10 36 Správa povodia horného Ipľa, Lučenec, Fiľakovská cesta 45- Ústredňa- 047/ 431 65 00, 047/ 431 65 01, Dispečing- 047/ 431 65 37 Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota, Cukrovarská 6- Ústredňa-047/ 562 36 31 , Dispečing- 047/ 562 36 44 Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa, Levice, Koháryho 44 Ústredňa - 036/ 635 76 00, Dispečing- 036/ 635 76 01 Ružiná - doškoľovacie stredisko...............................047/439 65 35

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ BANSKÁ BYSTRICA

  BYSTRICA Vodné toky Fiľakovská

 4. VODÁRNE, VODNÉ TOKY, KANALIZÁCIE

  • Francisciho 297/26, 98201 Tornaľa, Slovensko
  • +421 47/552 24 05

  VODÁRNE, VODNÉ TOKY , KANALIZÁCIE … KANALIZÁCIE Vodné toky Francisciho

 5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Lozorno 945, 90055, Slovensko
  • +421 2/659 681 80

  PODNIK Vodné toky Lozorno

 6. VD Nosice

  • Nimnica, 02071, Slovensko
  • +421 42/465 00 52

  Nosice Vodné toky Nimnica

 7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Lozorno, 90055, Slovensko
  • +421 2/659 612 15

  PODNIK Vodné toky Lozorno

 8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Devínska cesta 451/3, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovensko
  • +421 2/657 301 76

  PODNIK Vodné toky Devínska

 9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Nábrežná 398/7, 08901 Svidník, Slovensko
  • +421 54/788 19 61

  PODNIK Vodné toky Nábrežná

 10. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Staničná 1523/22, 90851 Holíč, Slovensko
  • +421 34/668 23 41

  PODNIK š.p. Vodné toky Staničná

 11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Vlčia dolina 961, 04925 Dobšiná, Slovensko
  • +421 58/794 13 34

  PODNIK š.p. Vodné toky Vlčia dolina

 12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Vlčie hrdlo 2223/2, 82107 Bratislava - Ružinov, Slovensko
  • +421 2/455 220 65

  PODNIK Vodné toky Vlčie hrdlo

 13. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Kupeckého 801/70, 90201 Pezinok, Slovensko
  • +421 33/640 43 98

  PODNIK š.p. Vodné toky Kupeckého

 14. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Červený Kláštor 78, 05906, Slovensko
  • +421 52/482 25 20

  PODNIK š.p. Vodné toky Červený

 15. SVP, š.p., OZ BANSKÁ BYSTRICA

  • Ružiná, 98401, Slovensko
  • +421 47/439 65 35

  BYSTRICA Vodné toky Ružiná,

 16. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • SNP 9, 05938 Štrba, Slovensko
  • +421 52/448 42 33

  PODNIK š.p. Vodné toky SNP 9, 05938

 17. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

  • Pribinova 4915/16, 82109 Bratislava - Ružinov, Slovensko
  • +421 2/526 335 41

  PODNIK Vodné toky Pribinova

 18. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Pri Maline 2389, 90101 Malacky, Slovensko
  • +421 34/773 12 41

  PODNIK š.p. Vodné toky Pri Maline

 19. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Levočská 852/31, 05801 Poprad, Slovensko
  • +421 52/772 29 85

  PODNIK š.p. Vodné toky Levočská

 20. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.

  • Brestovec, 90701, Slovensko
  • +421 34/621 47 08

  PODNIK š.p. Vodné toky Brestovec