Elektroprípojky a ich inštaláciu prenechajte špecialistom

Elektroprípojky a ich inštaláciu prenechajte špecialistom

Elektroprípojky slúžia na pripojenie odberného elektrického zariadenia k rozvodu dodávateľa elektrickej energie. Vlastník elektroprípojky je povinný zaistiť jej prevádzku, údržbu i prípadné opravy. Elektroprípojky v žiadnom prípade nemôžu byť príčinou ohrozenia života a zdravia človeka, ako aj poškodenia majetku. Preto vždy zverte montáž elektroprípojky kvalifikovaným odborníkom. V opačnom prípade sa vystavujete obrovskému nebezpečenstvu.

Elektroprípojky – začiatok a koniec

Elektorprípojky sú určené k pripojeniu odborného miesta elektrickej siete. Štandardne sa elektroprípojky delia podľa vyhotovenia (elektroprípojky vyhotovené vonkajším/kabelovým vedením, príp. ich kombináciou) a podľa napätia (elektroprípojky nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia). Je samozrejmé, že elektroprípojky musia vyhovovať platným technickým normám. V opačnom prípade nemôžu byť namontované. Začiatok elektoprípojky je v mieste odbočenia od zariadenia verejného rozvodu smerom k odberateľovi. Koniec elektroprípojky je zvyčajne v prípojkovej skrini – a to v hlavnej poistkovej alebo káblovej skrini, ktoré musia byť vybavené uzáverom na kľúč, príp. blombovateľné.

Elektroprípojky a proces ich pripojenia do siete

Elektroprípojky musia v rámci elektrickej inštalácie spĺňať požiadavky na bezpečnosť (osôb, zvierat, majetku a i.), prevádzkovú spoľahlivosť, plynulú dodávku elektrickej energie i prehľadnosť elektrických rozvodov. Elektroprípojky musia byť podľa nových noriem verejne prístupne a umiestnené tak, aby poverení pracovníci energetickej spoločnosti mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera. Je zrejmé, že elektroprípojky si nemôžete namontovať svojvoľne. Odporúča sa najprv vybaviť žiadosť o pripojenie, ktorú vyplníte a zašlete distribučnej spoločnosti. Cca do 30 dní by vám malo prísť stanovisko s uvedeným miestom pripojenia pre vaše odberné miesto, ako aj s podmienkami pre pripojenie. Nemal by chýbať ani návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy. Tú podpíšete a doručíte spoločnosti. Nezabudnite na úhradu poplatku za pripojenie. Následne vyhľadajte špecialistov na elektroinštaláciu, ktorí vám vybudujú elektricky prívod, zapoja rozvádzač a taktiež pripravia revíznu správu. Tú niektoré distribučné spoločnosti nevyžadujú, a teda postačí čestné vyhlásenie o pripravenosti odberného miesta. Distribučná spoločnosť následne pripojí vaše odberné miesto do distribučnej sústavy.

Portfólio M. B. O. Elektroinštalácie tvoria už stovky úspešných realizácií elektroinštalačných a stavebných prác bytových i nebytových objektov. Naši odborníci zastrešujú širokú škálu elektroinštalačných prác na rozmanitých projektov. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku a bližšie informácie.

Malé námestie 22 90101 Malacky
tel.: +421907 730 919

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888