Bleskozvody ako nenápadní ochrancovia vás i vášho majetku

Bleskozvody ako nenápadní ochrancovia vás i vášho majetku

Bleskozvody sú vonkajšie systémy ochrany pred bleskom. Chránia majetok aj osoby pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny. V prípade úderu blesku do objektu sú to práve bleskozvody, ktoré sprostredkujú bezpečný zvod blesku do zeme a rozptýlenie jeho prúdu. Montáž a inštaláciu vždy zverte skúseným odborníkom. Iba osoby s príslušnou kvalifikáciou môžu vykonávať projektovanie a realizáciu.

Čo tvorí bleskozvody

Bleskozvody sú štandardnou súčasťou novostavieb a čoraz častejšie sú inštalované aj na starších budovách. Bleskozvody slúžia na zachytenie a zvedenie bleskového prúdu do zeme bez toho, aby vznikli mechanické a tepelné škody či nebezpečné iskrenie, ktoré môže vyvolať požiar alebo dokonca explóziu. Bleskozvody zároveň chránia stavbu pred poškodením statiky. Z čoho pozostávajú? Bleskozvody tvorí zachytávacia tyč (zberné zariadenie). Zachytáva blesk a bráni jeho priamemu úderu do budovy. Preto je umiestnená v hornej časti objektu – na streche. Bleskozvody majú aj súpravu zvodov. Slúžia na bezpečné zvedenie bleskového prúdu do zeme. Zvody sú vedené po povrchu fasády, príp. v rúrkach v stenách (pri skrytých zvodoch). Zvody nemôžu byť vedené v blízkosti elektroinštalačných rozvodov a priestorov prístupných ľuďom. Zvody vytvárajú vodivé spojenie s uzemňovacou sústavou. Tá je treťou časťou, ktorá tvorí bleskozvody. Jej úlohou je rýchly prechod a rozptýlenie blesku v zemi. Povinnosť umiestniť bleskozvody na objekty vyplýva z viacerých vyhlášok, noriem a nariadení vlády.

Bleskozvody a ich montáž

Bleskozvody si vyžadujú odbornú inštaláciu, pri ktorej je potrebné zohľadniť rozmery objektu a jeho materiálové zloženie i účel, umiestnenie objektu vzhľadom na okolie a blízke stavby, vstupujúce inžinierske siete, intenzitu búrkovej činnosti v lokalite a i. Dôležité sú aj údaje týkajúce sa zabezpečenej ochrany pred požiarom i úrazom. Rozhoduje aj kultúrne, spoločenské a ekonomické ocenenie objektu. Bleskozvody sa vplyvom poveternostných podmienok môžu istým spôsobom opotrebovať a je žiadaná ich oprava alebo rekonštrukcia. Pri opravách sa zvyčajne odstraňujú poškodené časti a iné funkčné či bezpečnostné nedostatky. Bleskozvody sa teda uvádzajú do prevádzkyschopného stavu. Pri rekonštrukciách sa vykonávajú zásahy do technologickej, príp. konštrukčnej časti s cieľom zmeny technických parametrov či funkcie. Najčastejšie montované bleskozvody sú tyčové alebo tzv. bleskozvody v hrebeňovej, príp. mrežovej sústave.

Široké spektrum elektroinštalačných prác pre domácnosti i firmy zastrešuje M. B. O. Elektroinštalácie. Naše portfólio tvoria aj drobné stavebné práce, rekonštrukcie bytov, montáž klimatizácie, bleskozvodu, senzorového osvetlenia, kamerového systému a i. Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes.

Malé námestie 22 90101 Malacky
tel.: +421907 730 919

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888