Zberné suroviny ako výhodná voľba pri nakladaní s odpadom

Zberné suroviny ako výhodná voľba pri nakladaní s odpadom

Odpad je istý objekt, vec, ktorú jeho majiteľ už nepotrebuje, a tak sa jej zbaví. A zberné suroviny predstavujú efektívne, ekonomické a rozumné riešenie a zároveň miesto, kde sa odpad zhromažďuje, triedi a ďalej využíva v spracovateľských firmách. Tak zberné suroviny významne prispievajú k recyklácii a ochrane životného prostredia. Zberné suroviny zároveň vo výraznej miere obmedzujú vznik nelegálnych skládok, najmä v okolí obcí.

Doplnok systému zberu odpadov

Zberné suroviny sú miestom, ktoré slúži na zber rôznych druhov odpadov, najčastejšie elektroniky, kovov, papiera, autobatérií, železného šrotu, skla, pneumatík, menšieho množstva stavebného odpadu a pod. Niektoré sa zameriavajú aj na likvidáciu kovového odpadu či iných špecifickejších činností. Zvyčajne sú situované na väčších plochách a sú zabezpečené technickými opatreniami, ktoré majú zabrániť kontaminácii životného prostredia a blízkeho okolia. Zberné suroviny sú akýmsi doplnkom celoplošného systému zberu odpadov a vedú k zníženiu neriadených skládok, najmä v okolí obcí.

Zberné suroviny zachovávajú recyklovateľné zdroje

Triedenie do kontajnerov, zberné suroviny, recyklácia, zhodnocovanie a nakoniec zneškodňovanie odpadov. Takto nejako vyzerá systém nakladania s odpadmi. Krajiny sa ho snažia čo najviac zefektívniť – aj vzhľadom na to, že starostlivosť o životné prostredie je aktuálne diskutovanou témou nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Regulovanie znečisťovania krajiny odpadom predstavuje veľký problém. Hrozí totiž, že v dôsledku neustáleho zvyšovania odpadu vyhynie veľa rastlín a živočíchov a dokonca sa niektoré oblasti stanú neobývateľné. Aj preto sa veľký dôraz kladie na triedenie odpadu, aby sa zefektívnil proces jeho recyklácie. K tomu významne prispievajú aj zberné suroviny. Ako? Zberné suroviny umožňujú verejnosti uložiť odpad na jednom mieste s jedným cieľom – zhromaždiť odpad a pripraviť ho na ďalšiu úpravu, zhodnocovanie či prípadné zneškodňovanie. Zberné suroviny poskytujú svoje služby nielen jednotlivcom, ale aj obciam, mestám, menším firmám i veľkým korporáciám. Vaše ekologické cítenie odmenia zvýšením rodinného či firemného rozpočtu. Zberné suroviny majú vo všeobecnosti veľký spoločenský význam a dôležitosť v oblasti zachovania recyklovateľných zdrojov aj vytvárania pozitívnych ekologických podmienok.

Spoločnosť Kametal s. r. o. zo Žiliny sa zaoberá komplexnými službami v oblasti výkupu a predaja železného šrotu a farebných kovov. Máme priaznivé výkupné podmienky a jedným z našich kľúčových faktorov je ochrana životného prostredia.

Kamenná 8606 01001 Žilina
tel.: +421918 758 353

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888