Dobrý advokát - ako a kde ho nájsť?

Dobrý advokát - ako a kde ho nájsť?

Je množstvo úkonov v našom pracovnom, ale aj bežnom živote, ktoré so sebou nesú právne otázky a následky. Advokát je ten, na koho sa v takýchto prípadoch môžeme obrátiť. Advokát je odborník s právnym vzdelaním, ktorý má zo zákona povinnosť zastupovať vaše práva a záujmy, či poukázať na to, ak sú vaše práva a slobody ohrozené. Kedy sa na advokáta obrátiť a čo od neho možno očakávať?

Rozdiel medzi advokátom a právnikom

Právnik je absolvent vysokoškolského štúdia v odbore právo. Z právnika sa stáva advokát vtedy, ak po skončení vysokoškolského vzdelania pokračuje vo vykonávaní advokátskej praxe. Musí splniť podmienky, ktoré vyžaduje Slovenská advokátska komora, aby mohol vykonávať povolanie advokácie. Medzi podmienky patrí trojročná prax získaná v advokátskej kancelárii, účasť na povinných školeniach, bezúhonnosť a mnohé ďalšie. Po splnení podmienok, vykonaní advokátskych skúšok a zložení sľubu, získa licenciu na poskytovanie právnych služieb.

Čo je úlohou advokáta

Už sme si spomenuli, že advokát má zo zákona povinnosť zastupovať vaše práva a záujmy, či poukazovať na to, ak sú vaše práva a slobody upierané. Advokát je často jedinou osobou, ktorá je na vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako vyriešiť vašu situáciu. Pritom však musí voliť zákonné prostriedky, a ak zákon zlyháva, advokát musí nato poukázať.

Kedy sa obrátiť na advokáta?

Obrátiť sa na advokáta je vhodné ešte pred vstupom do zmluvného vzťahu a záväzku, ako napríklad kúpa, či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy či mnohé iné podobné situácie, ktoré môžu mať právne dôsledky. Pohľad advokáta vám môže pomôcť predísť sporným situáciám či súdnym sporom do budúcna. Právne služby možno brať aj ako prevenciu, čím skôr advokáta oslovíte, tým vyššia bude pravdepodobnosť úspešného uplatnenia vašich práv. Advokát vám ale takisto pomôže aj vtedy, keď už právny problém vznikol.

Výber advokáta

Každý advokát na Slovensku musí byť povinne členom Slovenskej advokátskej komory. Vo výbere advokáta zohráva významnú úlohu dôvera. Je dobré hľadať advokáta podľa odporúčaní, referencií, odborného zamerania a regionálnej pôsobnosti, prípadne jazykových znalostí. Napríklad advokátska kancelária JUDr. Tatiana Čarská so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje profesionálne právne poradenstvo a služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a rodinného práva.

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Tatiana Čarská vo svojich právnych službách kladie dôraz na profesionálnosť, svedomitosť, diskrétnosť, osobný prístup, flexibilnosť a férovosť. Advokát je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a taktiež riadiť sa jeho pokynmi. Advokát je tiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach klienta. Takisto musí postupovať s odbornou starostlivosťou, čiže čestne a svedomito využíva všetky prostriedky v záujme klienta a uplatňuje všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné.

Komenského 18B 97401 Banská Bystrica
tel.: +421903 555 517

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888