Čo je účtovníctvo a prečo ho radšej nechať na odborníkov

Čo je účtovníctvo a prečo ho radšej nechať na odborníkov

Obrovské množstvo papierov, byrokracia, termíny a účtovníctvo patria k najväčším strašiakom začínajúcich, ale občas aj dlhoročných, podnikateľov. Ak účtovníctvo a ekonomika nie sú vašimi silnými stránkami a chcete sa vyhnúť zbytočným problémom s daňovou kontrolu či finančnou správou – ktoré zaiste nevyvolávajú príjemné pocity – zverte účtovníctvo do rúk profesionálom.

Zodpovedné účtovníctvo

Účtovníctvo je evidencia a prehľad pohybu finančných prostriedkov podnikateľských subjektov. Profesionálne firmy, ktoré majú účtovníctvo v malíčku, si s ním jednoducho poradia, a to vrátane miezd či iných ekonomických úkonov. Vám tak odpadnú starosti a riziko, že na nejaké dokumenty zabudnete, alebo ich doručíte po termíne. Viesť účtovníctvo si vyžaduje zodpovednosť, pozornosť, trpezlivosť a rozvážnosť. Výhodou, ktorú účtovníctvo ponúka, je prehľad o firemnom rozpočte, zahrňujúci zisky i straty. Fyzické osoby – podnikatelia (SZČO), občianske združenia, cirkvi a drobní podnikatelia podľa osobitných predpisov sa môžu, ale nemusia, rozhodnúť pre jednoduché účtovníctvo. Teda smú účtovať aj v sústave podvojného účtovníctva. Na druhej strane, podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre podnikateľov zapísaných do obchodného registra (spol. s r. o., a. s., družstvá a ostatné obchodné jednotky).

Jednoduché a podvojné účtovníctvo – v čom je rozdiel?

Jednoduché účtovníctvo zachytáva rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Porovnáva rozdiel majetku a záväzkov firmy na začiatku a na konci sledovaného obdobia, kedy sa urobí účtovná závierka v podobe výkazu o majetku a záväzkoch, ako aj výkazu o príjmoch a výdavkoch. Podvojné účtovníctvo je zložitejšie ako jednoduché účtovníctvo, pretože eviduje príjmy a výdavky, výnosy i náklady. Zahŕňa aj evidenciu majetku pomocou aktív a pasív. Keďže podvojné účtovníctvo je podrobnejšie, firme poskytuje detailnejší prehľad o financiách, čo je efektívna pomoc, ak plánujete znižovať náklady spoločnosti. Podvojné účtovníctvo má výstup účtovnej závierky v podobe súvahy aj výkazu ziskov a strát. Jednoduché a podvojné účtovníctvo sa najviac odlišujú v tom, že podvojné účtovníctvo eviduje každý pohyb financií za dané obdobie, pričom jednoduché vypočíta výšku straty alebo zisku.

Ak začínate s podnikaním alebo už máte rozbehnutú firmu, komplexná podpora pri ekonomických a účtových záležitostiach sa vám vždy zíde. Ing. František Belov – FTM poskytuje finančné a účtovné know-how, ale i pravidelné a aktuálne poradenstvo z oblasti financií.

Námestie A. H. Škultétyho 736 99001 Veľký Krtíš
tel.: +42147483 11 08

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888