1. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VRÁBLE

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VRÁBLE … VRÁBLE Školy , učilištia 1. mája … 500/8, 95201 Vráble , Nitriansky … edu.sk středné školy odborné … odborné školy školy učilištia Naša

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VRÁBLE

  Naša škola poskytuje svojim študentom rôzne možnosti štúdia: 4-ročné maturitné odbory - mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač; 3-ročné odborné odbory - autoopravár - elektrikár, autoopravár - mechanik, elektromechanik - úžitková technika, technicko-administratívny pracovník, obrábač kovov, strojný mechanik, nástrojár. Možnosť nadstavbového 2-ročného štúdia s maturitou pre všetky odbory. Praxe je zabezpečená pre študentov v priestoroch školy. Zároveň majú naši študenti možnosť prípravy na vysoké školy za pomoci našich pedagógov. Rôzne druhy záujmových krúžkov. V areály školy je plne vybavená jedáleň s kuchyňou. Máme výbornú spoluprácu s firmami vo vráblovském priemyselnom parku a okolí.

  Prevádzková doba

  pondelok 6:30 – 14:30 utorok 6:30 – 14:30
  streda 6:30 – 14:30 štvrtok 6:30 – 14:30
  piatok 6:30 – 14:30
 2. GYMNÁZIUM VRÁBLE

  GYMNÁZIUM VRÁBLE Školy, stredné … 1232/26, 95201 Vráble , Nitriansky

  GYMNÁZIUM VRÁBLE

  Gymnázium - aktivity, rozvrh, študenti, učitelia, archív.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
Ďalšie výsledky z okolia lokality "Vráble, okres Nitra" sú na dohľad.
 1. GYMNÁZIUM

  5.05 km

  GYMNÁZIUM Školy, stredné Golianova … povolanie. Škola je zapojená

  GYMNÁZIUM

  Gymnázium má 8-roč. a 4-roč. formu štúdia s kvalitným ŠkVP, výberom voliteľných predmetov, ktorý zabezpečuje prípravu žiakov na štúdium na VŠ a ich povolanie. Škola je zapojená do mnohých projektov, moderne vybavená pomôckami a IKT technikou - 5 PC učební a učebňa s 30 PC , tabule, internet.

 2. ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE

  0.46 km

  INTERNÁTNE Školy , učilištia … INTERNÁTNE stredná odbrná škola

  ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE

  ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
Za ďalšími výsledkami z okolia lokality "Vráble, okres Nitra" sa bude treba dopraviť ďalej.
 1. SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

  • Dolné Obdokovce 71, 95102, Slovensko
  • +421 37/787 62 97
  10.56 km

  SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA PODNIKANIA … PODNIKANIA Školy, stredné Dolné

Asi to bude trochu výlet, ale ďalšie výsledky z okolia lokality "Vráble, okres Nitra" tu ešte sú.
 1. Animus - Súkromná stredná odborná škola, Nitra

  16.38 km

  Súkromná stredná odborná škola … škola , Nitra Školy , súkromné … Súkromná stredná odborná škola … škola Animus vyučuje nasledovné … v sieti stredných škôl: škola

  Animus - Súkromná stredná odborná škola, Nitra

  Súkromná stredná odborná škola Animus vyučuje nasledovné študijné odbory schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v sieti stredných škôl: škola podnikania, informačné systémy a služby, manažment regionálneho cestovného ruchu.

 2. 18.22 km
  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Cintorínska 4, 950 50 Nitra

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Cintorínska … 950 50 Nitra Školy , učilištia … sk História školy sa píše od … Učňovská kupecká škola , v ktorej … jestvovania škola vychovávala

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Cintorínska 4, 950 50 Nitra

  História školy sa píše od roku 1883. Vtedy vznikla Učňovská kupecká škola, v ktorej sa vzdelávalo 230 učňov v rôznych odboroch. Počas svojej existencie SOU malo nemalú zásluhu na výchove mladej generácie pre podniky a závody nášho okresu. Za 117 rokov svojho jestvovania škola vychovávala tisíce absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v mnohých odvetviach hospodárstva. SOU na Cintorínskej ulici 4 patrilo čo sa týka počtu žiakov a množstva odborov medzi najväčšie SOU v Západoslovenskom regióne. DOŠ vznikla v r. 1991 pri SOU Nitra Cintorínska 4. Od vzniku DOŠ sa v každom školskom roku otvárali 2 triedy prvých ročníkov študijného odboru - obchod a podnikanie. Napriek tomu, že škola s týmto študijným odborom nemala dlhú tradíciu, počas doby svojej existencie si v Nitre vybudovala dobré meno, o čom svedčia naše poznatky zo strany zamestnávateľov našich absolventiek, ako aj každoročný záujem žiačok uchádzajúcich sa o štúdium v študijnom odbore 63526 00 obchod a podnikanie. V školskom roku 2000 vedenie SOU a DOŠ požiadalo o združenie týchto dvoch právnych subjektov do jedného právneho subjektu a tak od 1. 10. 2001 vznikla Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. Obchodná akadémia Levice

  21.96 km

  Levice Školy, stredné Kálmána

  Obchodná akadémia Levice

  Vykonávanie edukačnej činnosti v odbore Obchodná Akadémia.

 4. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

  18.06 km

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA … POTRAVINÁRSKA Školy , učilištia … soupcabajskanr.edu.sk Škola je zamerená … ubytovania pre stredné školy , školská

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

  Škola je zamerená na potravinárstvo a obchodné služby. Pripravuje a vzdeláva žiakov v rámci atraktívnych učebných oborov: cukrár, cukrovinkár, pekár, mäsiar-lahôdkár, mliekar. Cukrár-pekár, cukrár-kuchár, pracovník marketingu, kontrolór potravín. Predajňa Junior (predaj žiackych výrobkov). Dva tenisové kurty (k dispozícii aj pre verejnosť), hádzanárske ihrisko, telocvična s posilovňou, internát s možnosťou ubytovania pre stredné školy, školská aj mimoškolská zájmová činnosť (20 krůžkov).

 5. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

  30.11 km

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Školy … Základným poslaním školy je príprava

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

  Základným poslaním školy je príprava žiakov na kvalifikovaný výkon náročných povolaní, poskytovať žiakom pružné, prispôsobivé odborné vzdelanie a prípravu podľa nových základných pedagogických dokumentov s tendenciou uplatniť sa na trhu práce.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:00 – 16:00 utorok 7:00 – 16:00
  streda 7:00 – 16:00 štvrtok 7:00 – 16:00
  piatok 7:00 – 16:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 6. ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA ODEVNÁ

  • Vajanského 2392/23, 93401 Levice, Slovensko
  • +421 36/631 05 65
  21.78 km

  ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA ODEVNÁ … ODEVNÁ Školy, stredné Vajanského

 7. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA NITRA

  • Fraňa Kráľa 199/20, 94901 Nitra - Mlynárce, Slovensko
  • +421 37/651 08 62
  19.95 km

  STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA … NITRA Školy, stredné Fraňa

 8. ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA

  16.75 km

  ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA Školy

  ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA

  Odborné vzdelávanie stredoškolskej mládeže.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:00 – 15:30 utorok 7:00 – 15:30
  streda 7:00 – 15:30 štvrtok 7:00 – 15:30
  piatok 7:00 – 15:30

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 9. Stredná odborná škola polytechnická

  19.32 km

  Stredná odborná škola polytechnická … polytechnická Školy, stredné Dvorčianska

 10. ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA

  • Továrenská 1815/48, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
  • +421 37/632 31 63
  17.73 km

  ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA Školy

 11. STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

  • Pod Kalváriou 100/1, 94056 Nové Zámky, Slovensko
  • +421 35/640 08 72
  30.81 km

  STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA … ŠKOLA Školy, stredné Pod Kalváriou

 12. STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

  • Bernolákova 526/42, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
  • +421 37/642 19 04
  17.16 km

  STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA … ŠKOLA Školy, stredné Bernolákova

 13. STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

  20.22 km

  STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŠKOLA … ŠKOLA Školy, stredné Hviezdoslavova

 14. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

  • Dostojevského 2732/14, 93401 Levice, Slovensko
  • +421 36/631 26 68
  21.40 km

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Školy

 15. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ

  • Čabajská 4, 94901 Nitra - Čermáň, Slovensko
  • +421 37/772 01 21
  18.05 km

  STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA … STAVEBNÁ Školy, stredné Čabajská