Attila Ajpek

Školská 670/26, 92522 Veľké Úľany, Slovensko