Upresnit
2
Pre "zariadenia pre seniorov" v "Tatranská Polianka" bolo nájdených príliš málo výsledkov, takže sme rozšírili prehľadávanú oblasť o 10km.
 1. A ZARIADENIE PRE SENIOROV -

Asi to bude trochu výlet, ale ďalšie výsledky z okolia lokality "Tatranská Polianka, Vysoké Tatry, okres Poprad" tu ešte sú.
 1. DOMOV DÔCHODCOV

  8.49 km

  DÔCHODCOV Zariadenia pre seniorov Lučivná … bezpečné podmienky pre prechádzky

  DOMOV DÔCHODCOV

  V krásnom prostredí pod Vysokými Tatrami, už našlo svoj nový domov okolo 250 občanov z celého Slovenska. Poloha domova dôchodcov poskytuje obyvateľom tiché a pokojné prostredie. Veľká záhrada vytvára bezpečné podmienky pre prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 2. ZARIADENIE PRE SENIOROV V POPRADE

  • Komenského 3454/12, 05801 Poprad
  • +421 52/778 15 37
  10.26 km

  ZARIADENIE PRE SENIOROV V … POPRADE Zariadenia pre seniorov Komenského

 3. DOMOV DÔCHODCOV - DOMOV, PENZIÓN POPRAD

  • Okružná 758/11, 05801 Poprad
  • +421 52/772 25 82
  11.68 km

  POPRAD Zariadenia pre seniorov Okružná

 4. DOMOV DÔCHODCOV - DOMOV, PENZIÓN POPRAD

  • Komenského 3454/12, 05801 Poprad
  • +421 52/772 81 32
  10.26 km

  POPRAD Zariadenia pre seniorov Komenského

 5. A ZARIADENIE PRE SENIOROV Sociálne

 6. sk Zariadenie pre seniorov bolo … starostlivosť v zariadení sociálnych … zariadení pre seniorov (domove … služieb zariadení pre seniorov sociálne

  JESEŇ ŽIVOTA n.o. - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - DSS, ZpS a ŠZ

  Zariadenie pre seniorov bolo zradené za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb - sociálnych služieb. Nezisková organizácia ako neverejný poskytovateľ zabezpečuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a to v: domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov (domove dôchodcov).

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
A ešte niekoľko tipov z celej republiky …
 1. JESEŇ ŽIVOTA - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEVICE

  152.48 km
  JESEŇ ŽIVOTA - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEVICE

  ŽIVOTA" - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH … LEVICE Zariadenia pre seniorov Družstevnícka … sociálne zariadenie sociálna … starostlivosť pre dôchodcov rehabilitačná … pranie Zariadenie sociálnych

  JESEŇ ŽIVOTA - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEVICE

  Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a fyzické osoby so zdravotným postihnutím.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:00 – 15:00 utorok 7:00 – 15:00
  streda 7:00 – 15:00 štvrtok 7:00 – 15:00
  piatok 7:00 – 15:00
 2. Zariadenie pre seniorov Komárno

  • Špitálska 3434/16, 94501 Komárno
  • ddkomarno@gmail.com
  • +421 915 818 915
  •  Dnes otvorené 6:30 – 14:30
  214.90 km

  Zariadenie pre seniorov Komárno … Komárno Zariadenia pre seniorov Špitálska … dôchodcov Zariadenie sociálnej … pavilónov. Zariadenie poskytuje

  Zariadenie pre seniorov Komárno

  Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Kapacita obyvateľov je 144, ktorí sú členený do 3 pavilónov. Zariadenie poskytuje príjemné rodinné prostredie blízko centra mesta (v strede) s vlastným zeleným parkom. Služby poskytované našim obyvateľom: stravovanie, lekárska starostlivosť, záujmové činnosti, duševná a duchovná aktivácia a iné služby.

  Prevádzková doba

  pondelok 6:30 – 14:30 utorok 6:30 – 14:30
  streda 6:30 – 14:30 štvrtok 6:30 – 14:30
  piatok 6:30 – 14:30

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. SOCIÁLNE SLUŽBY VRBA n.o.

  211.73 km
  SOCIÁLNE SLUŽBY VRBA n.o.

  Zariadenia pre seniorov Vrbová … do nášho zariadenia je poberanie … cenníka. Zariadenie disponuje … ako zariadenie pre seniorov . … Špecifikácia zariadenia Zariadenie

  SOCIÁLNE SLUŽBY VRBA n.o.

  VRBA n.o. je nezisková organizácia, ktorá sa usiluje zabezpečit dôstojnú jaseň života našim starším občanom. Personál je na vysokej úrovni po stránke odbornej, ale predovšetkým ľudskej. Dôraz kladieme na citlivý a láskavý prístup ku klientom. Podmienky prijatia Podmienkou prijatia do nášho zariadenia je poberanie starobného alebo invalidního dôchodku. Cena závisí od konkrétnego prípadu, ale hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu zaopatrenia. Cena za tieto služby je stanovená v zmysle platného cenníka. Zariadenie disponuje priestrannými 1- a 2-lôžkovými izbami vybavenými posteľami, úložnými skrinkami a kútikom na sedenie. Priestranné WC obsahuje každá izba slůžiaca ako zariadenie pre seniorov. Ochotný personál sa stará o správne stravovanie všetkých klinetov, o ich pitný režim a o dodržiavanie stravy predpísanej na základe diagnózy lekárom.

 4. KONTAKT, nezisková organizácia

  89.47 km

  organizácia Zariadenia pre seniorov Strojárenská … starostlivosti pre široký okruh … služieb pre seniorov . Odborné … do našich zariadení tak, aby … príbuzných, čo je pre našu ďalšiu

  KONTAKT, nezisková organizácia

  Kontakt n.o. je samostatnou neštátnou a neziskovou organizáciou, ktorá od roku 2000 poskytuje profesionálne služby sociálnej starostlivosti pre široký okruh občanov. Jej základným poslaním je odborné zabezpečovanie kvalitných opatrovateľsko–ošetrovateľských služieb pre seniorov. Odborné znalosti nášho ošetrovateľského personálu sú pravidelne dopľňané o nové informácie a trendy vzdelávaním na opakovaných seminároch a školeniach. Neoddeliteľnou súčasťou je úzka spolupráca s rodinou hlavne pri vstupe nových klientov do našich zariadení tak, aby prechod a adaptácia na nové prostredie boli plynulé a čo najkratšie. Zo skúseností počas 13 rokov našej existencie môžme skonštatovať, že sa nám darí tieto služby poskytovať vo velmi dobrej kvalite. O tom svedčí spokojnosť klientov a ich príbuzných, čo je pre našu ďalšiu prácu veľmi dôležitá motivácia.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 5. VEK NÁDEJE Zariadenie soc. služieb Nové Zámky

  196.16 km
  VEK NÁDEJE Zariadenie soc. služieb Nové Zámky

  NÁDEJE" Zariadenie soc. služieb … Zámky Zariadenia pre seniorov Šoltésovej … dôchodcov zariadenie pre seniorov sociálne … služby zariadenie pre dôchodcov … pobytom. Zariadenie poskytuje

  VEK NÁDEJE Zariadenie soc. služieb Nové Zámky

  Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám dôchodkového veku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie Alzheimerovou chorobou. Kapacita zariadenia je 190 prijímateľov sociálnych služieb v nasledovnom členení : Domov sociálnych služieb - kapacita 135 prijímateľov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie - kapacita 50 prijímateľov sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko- kapacita 5 prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 76 zamestnancov.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 6. Špecializované zariadenie , zariadenie … špecializované zariadenie , zariadenie … sociálnej služby seniorom a občanom … špecializovaného zariadenia (10 miest)

  SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

  Sme špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov aj domov sociálnych služieb. Sme držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009 v odbore poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím. Od 1.1.2013 poskytujeme aj ambulantnú formu špecializovaného zariadenia (10 miest).

 7. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENECIO

  • Na grbe 6195/2, 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
  • http://www.senecio.sk
  • +421 911 721 825
  •  Dnes otvorené 0:00 – 23:59
  256.81 km

  SENECIO Zariadenia pre seniorov Na

  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENECIO

  Stravovanie, bývanie, lek. starostlivosť, zaopatrenie, poradenstvo, záujmová činnosť, duševná aktivácia, kultúrna, rekreačná a rehabilitačná činnosť, budovanie komunity s cieľom rozvoja, vzájomnej pomoci, aktívne podporujeme chuť naších klientov zúčastňovať sa na celospoločenskom živote.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 8. ZARIADENIE PRE SENIOROV

  133.52 km

  ZARIADENIE PRE SENIOROV Zariadenia … sk Zariadenie pre seniorov s … zariadenie pre seniorov s

  ZARIADENIE PRE SENIOROV

  Zariadenie pre seniorov s nepretržitou prevádzkou.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 15:00 utorok 7:30 – 15:00
  streda 7:30 – 15:00 štvrtok 7:30 – 15:00
  piatok 7:30 – 15:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 9. ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

  • Pod hájom 1291/119, 01841 Dubnica nad Váhom
  • penzion.dca@stonline.sk
  • +421 42/444 14 08
  •  Dnes otvorené 8:00 – 15:00
  147.97 km

  ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA … ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE Zariadenia … dôchodcov Zariadenie pre seniorov Dubina … kombinované zariadenie , ktoré tvoria: … tvoria: zariadenie pre seniorov

  ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

  Zariadenie pre seniorov Dubina (ZpS) je kombinované zariadenie, ktoré tvoria: zariadenie pre seniorov v Dubnici nad Váhom a Špecializované zariadenie (ŠZ) v Dubnici nad Váhom, časť Prejta. V ZpS sa poskytuje soc. služba fyz. osobe v dôch. veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti najmenej 4). V ŠZ sa poskytuje soc. služba predovšetkým fyz. osobe, ktorá dovršila dôch. vek, je odkázaná na pomoc inej fyz. osoby (stupeň odkázanosti najmenej 5) - zdravotné postihnutia: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie.

  Prevádzková doba

  pondelok 8:00 – 15:00 utorok 8:00 – 15:00
  streda 8:00 – 15:00 štvrtok 8:00 – 15:00
  piatok 8:00 – 15:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Faktúra
 10. PETRŽALSKÝ DOMOV SENIOROV

  • Rusovská cesta 58, 85101 Bratislava
  • ddrc58@stonline.sk
  • +421 2/638 385 76
  •  Dnes otvorené 0:00 – 23:59
  252.87 km
  PETRŽALSKÝ DOMOV SENIOROV

  PETRŽALSKÝ DOMOV SENIOROV Zariadenia … sk domov seniorov sociálne … Petržalský domov seniorov je zariadením … v tomto zariadení potrebujú … služby domov seniorov ošetrovateľská

  PETRŽALSKÝ DOMOV SENIOROV

  Petržalský domov seniorov je zariadením pre seniorov, ktoré poskytuje sociálnu službu: fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 11. HESTIA, n.o., DSS, ZS a ADOS

  253.58 km

  ADOS Zariadenia pre seniorov Bošániho … zariadenie pre seniorov a

  HESTIA, n.o., DSS, ZS a ADOS

  HESTIA, n.o. je domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a ADOS. Poskytujeme sociálne a zdravotnícke služby s celoročnou starostlivosťou.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 12. DOM Sv. Martina - domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov

  92.80 km

  sociálnych služieb pre dospelých a … a zariadenie pre seniorov Sociálne

  DOM Sv. Martina - domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov

  Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dovŕšenia dôchodkového veku.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 13. Lumen - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov

  125.13 km

  Špecializované zariadenie , zariadenie … domov Zariadenia pre seniorov Jilemnického … Sociálne zariadenie podľa zákonu … pridružené zariadenia starostlivosť

  Lumen - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov

  Sociálne zariadenie podľa zákonu 448. Zariaďovaťelom je Košický samosprávny kraj.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59