1. JURLA VRT s.r.o.

  JURLA VRT s.r.o.

  Studniarske práce , studniari … Vranovská, 08006 Prešov , Prešovský … vrtaniestudni-vychod.sk/ studne vrtanie studní … vŕtaných studní studne Prešov … Prešov Vŕtame studne v rámci celého

  JURLA VRT s.r.o.

  Vŕtame studne v rámci celého Východného Slovenska. Naše 4 vŕtne súpravy sú špeciálne upravené na rôzne druhy podložia a terénu. Pracujeme celoročne, s kvalitným náradím, vŕtame do skalného podložia, v zúžených aj ťažko dostupných terénoch. Vytýčenie vrtu a dohodnutie termínu vŕtania po telefonickej alebo osobnej dohode. Po dojednaní podmienok je cena za vŕtanie vždy dodržaná, nezavádzame zákazníkov ponukou najlacnejšej ceny.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. HORSMAN - Ing. Ján Horovský - čistenie studní

  • Pod Táborom 2788/3, 08001 Prešov, Slovensko
  • jhorovsky@szm.sk
  • +421 905 623 109

  čistenie studní Studniarske … Studniarske práce , studniari Pod Táborom … 2788/3, 08001 Prešov , Prešovský … čistenie studní , vŕtanie , kopanie … kopanie studní a hydrogeologický

  HORSMAN - Ing. Ján Horovský - čistenie studní

  HORSMAN - Ing. Ján Horovský zabezpečuje čistenie studní, vŕtanie, kopanie studní a hydrogeologický (HGP) a inžiniersko-geologický prieskum (IGP).

 3. VAVREK PETER

  64, 08005 Prešov , Prešovský … prieskum, vŕtanie studní .

  VAVREK PETER

  Geológ VAVREK PETER zabezpečuje kompletné geologické služby, IG a HG prieskum, vŕtanie studní.

 4. HYDRODRILL, s.r.o

  Studniarske práce , studniari … Košická 7496, Prešov , Prešovský … projekty studní hydrogeologické … dokumentácia, vŕtanie a budovanie … budovanie studní , vrty pre tepelné

  HYDRODRILL, s.r.o

  Firma HYDRODRILL s.r.o. ponúka svoje činnosti ako: vyhľadávanie prameňov vody, projektová dokumentácia, vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, hydrogeologické posudky, projekty studní čerpacie a stúpacie skúšky, jadrové vrty, vsakovacie vrty, monitorovacie vrty, prieskumné vrty vrátane dokumentácie podľa zákona o geologických prácach, podklady o vodnom zdroji k stavebnému povoleniu.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 5. HYDRODRILL, s.r.o

  7496, 08001 Prešov , Prešovský … dokumentácia, vŕtanie a budovanie … budovanie studní , vrty pre tepelné … projekty studní čerpacie a

  HYDRODRILL, s.r.o

  Firma HYDRODRILL s.r.o. ponúka svoje činnosti ako: vyhľadávanie prameňov vody, projektová dokumentácia, vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, hydrogeologické posudky, projekty studní čerpacie a stúpacie skúšky, jadrové vrty, vsakovacie vrty, monitorovacie vrty, prieskumné vrty vrátane dokumentácie podľa zákona o geologických prácach, podklady o vodnom zdroji k stavebnému povoleniu.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 6. GEOTRANS Prešov, s.r.o.

  GEOTRANS Prešov , s.r.o. Geológia … diamantové vŕtanie na jadro … voda-voda); vŕtanie studní do hĺbky … vŕtaných studní ; vŕtanie studní

  GEOTRANS Prešov, s.r.o.

  Inžinierskogeologický prieskum - komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb; geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu; stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie; odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín; diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300 m; realizácie dynamických penetračných sond; realizácia vŕtaných pilót pre zakladanie stavieb; realizácia subhorizontálnych odvodňovacích vrtov. Hydrogeologický prieskum - vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie; posúdenie kvality vôd na pitné účely; hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda); vŕtanie studní do hĺbky 200 m; návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov; odbery vzoriek vôd a ich laboratórne rozbory; čistenie a regenerácia vŕtaných studní; vŕtanie studní pre individuálne a hromadné zásobovanie; prieskum zdrojov minerálnych vôd. Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže a odborný geologický dohľad.

Ďalšie výsledky z okolia lokality "Prešov, okres Prešov" sú na dohľad.
 1. INGNAR, s.r.o. - vŕtanie a kopanie studní, zemné a výkopové práce

  7.09 km

  s.r.o. - vŕtanie a kopanie … kopanie studní , zemné a výkopové … výkopové práce Zemné práce Ruská … hladanievody.sk zemné práce výkopové práce … práce vŕtanie studní kopanie

  INGNAR, s.r.o. - vŕtanie a kopanie studní, zemné a výkopové práce

  Výkop kopaných studní do hĺbky 12,5 m a v prípade potreby ručné prehĺbenie studní do 25 metrov. Ponúkame vŕtanie a kopanie studní, vŕtanie pilotáží + ploty, hľadanie vody prútikárom, všetky typy zemných a výkopových prác, úpravy terénu. Preprava stavebných materiálov. Stavby gabiónových múrov a plotov.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra Spôsob platby - prevodem
 2. STENKO, s.r.o.

  • Jána Kostru 6332/11, 08006 Ľubotice, Slovensko
  • stenkop@gmail.com
  • +421 917 352 943
  •  Dnes otvorené 8:00 – 17:00
  2.88 km

  kopanie studní vrtanie strudní

  STENKO, s.r.o.

  Ponuka komplexných stavebných činností. Reality - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

  Prevádzková doba

  pondelok 8:00 – 17:00 utorok 8:00 – 17:00
  streda 8:00 – 17:00 štvrtok 8:00 – 17:00
  piatok 8:00 – 17:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
Asi to bude trochu výlet, ale ďalšie výsledky z okolia lokality "Prešov, okres Prešov" tu ešte sú.
 1. GEOVRT s.r.o.

  31.69 km

  s.r.o. Vŕtacie práce Štúrova … geovrt.sk vŕtanie studní špeciálne … stavieb, vŕtanie studní , vŕtanie … stavebné práce , predpínanie … hydrogeológia vŕtanie studní špeciálne

  GEOVRT s.r.o.

  Geologický a hydrogeologický prieskum, špeciálne zakladanie stavieb, vŕtanie studní, vŕtanie pilót, stavebné práce, predpínanie kotiev.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

  29.80 km
  GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

  s.r.o. Vŕtacie práce Rampová … územia, Vrtané studne - zdroje pitnej … a stavebné práce Hydrogeologické

  GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

  Subhorizontálne odvodnovacie vrty, Vrtané pilóty, Mikropilóty, Sanácia základov budov, Vrtané kotvy, Vypracovanie odborných posudkov a posúdenie porúch stavieb, Posúdenie stability územia, Vyhodnocovanie účelových máp, Zhodnotenie vhodnosti územia pre výstavbu nadzemných objektov, ciest a pod., Prieskum skládok tuhého komunálneho odpadu, Pozorovacie vrty - overenie hydrogeologických pomerov územia, Vrtané studne - zdroje pitnej vody, Krátkodobé čerpacie skúšky -zistenie výdatnosti vodného zdroja, Vsakovacie skúšky - zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd, do podzemných kolektorov, Zhodnotenie vplyvu podzemných vôd a ich chemického zloženia na stavebné konštrukcie, Zhodnotenie vhodnosti odobratých vzoriek na pitné účely.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
A ešte niekoľko tipov z celej republiky …
 1. HORVÁTH ARPÁD - VŔTANIE STUDNÍ

  • Čierna Voda 368, 92506, Slovensko
  • +421 903 472 961
  •  Dnes otvorené 8:00 – 14:00
  281.25 km

  ARPÁD - VŔTANIE STUDNÍ Studniarske … Studniarske práce , studniari Čierna … Trnavský kraj studne vŕtanie studní … budovanie studní studniari … studniarske práce Vŕtanie studní

  HORVÁTH ARPÁD - VŔTANIE STUDNÍ

  Vŕtanie studní a budovanie studní v oblasti južnej časti západného Slovenska. Studne na kľúč.

  Prevádzková doba (Zmena otváracích hodín vyhradená)

  pondelok 8:00 – 14:00 utorok 8:00 – 14:00
  streda 8:00 – 14:00 štvrtok 8:00 – 14:00
  piatok 8:00 – 14:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. DVORČÁK PAVOL - vrtanie studní

  55.14 km

  PAVOL - vrtanie studní Studniarske … Studniarske práce , studniari Dravce … Studniarske práce . Vŕtanie studní … studniarske práce

  DVORČÁK PAVOL - vrtanie studní

  Studniarske práce. Vŕtanie studní s výplachom aj do tvrdých hornín.

  Prevádzková doba

  pondelok 8:00 – 19:00 utorok 8:00 – 19:00
  streda 8:00 – 19:00 štvrtok 8:00 – 19:00
  piatok 8:00 – 19:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. Pástor Peter PAPET - vŕtanie studní

  39.88 km

  PAPET - vŕtanie studní Studniarske … Studniarske práce , studniari Zvoničná … e.sk Vŕtanie studní , vrtné … vrtné práce pre inžinierskogeologický … Studniarske práce

  Pástor Peter PAPET - vŕtanie studní

  Vŕtanie studní, vrtné práce pre inžinierskogeologický prieskum(IGP) a pre hydrogeologický prieskum(HGP).

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 4. 139.14 km
  Peter Kuric - BÝKOPOVÉ A VŔTACIE PRÁCE

  BÝKOPOVÉ A VŔTACIE PRÁCE Vŕtacie … Vŕtacie práce Piešť II 154, 96212 … vrtaniestudni-kuric.sk vŕtanie studní ryhovanie … výkopové práce vŕtanie jám vŕtanie … zámočnícke práce v rozsahu

  Peter Kuric - BÝKOPOVÉ A VŔTACIE PRÁCE

  Firma Peter Kuric Vám ponúka: požičiavanie špeciálneho stavebného náradia. Zváračské a zámočnícke práce v rozsahu oprávnenia podľa STN EU 287. Stavebné práce s nakladačmi a rýpadlami menšej a strednej triedy. Nakladanie a výkopové práce, hĺbenie studní, vŕtanie jám, vyhľadávanie vody.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 5. Arnošt Dobrucký - DOAR

  269.59 km
  Arnošt Dobrucký - DOAR

  Studniarske práce , studniari … vrtystudne.sk Vŕtanie studní Arnošt … Studniarske práce , vŕtanie , prehlbovanie … čistenie. Vŕtanie studní Prehlbovanie … Prehlbovanie studní Studniarske

  Arnošt Dobrucký - DOAR

  Arnošt Dobrucký - DOAR provádí tieto služby: Studniarske práce, vŕtanie, prehlbovanie, čistenie.

 6. TOP DRILL, s.r.o.

  273.18 km
  TOP DRILL, s.r.o.

  Studniarske práce , studniari … studniari studne čistenie studní … studní vŕtanie studní vrty … SLUŽBY: Vŕtanie studní (pitná … Čistenie studní (odpieskovanie);

  TOP DRILL, s.r.o.

  NAŠE SLUŽBY: Vŕtanie studní (pitná, úžitková voda); Čistenie studní (odpieskovanie); Poradenstvo; Vrty pre tepelné čerpadlá; Prieskumné vrty; Studňa na "kľúč". ČO ZAHŔŇA SLUŽBA: Vyhľadanie vodného zdroja; Vyvŕtanie; Vystrojenie; Filtračný obsyp; Odkalenie vrtu; Začerpanie našim čerpadlom.

 7. MOJA STUDŇA

  44.26 km

  MOJA STUDŇA Studniarske práce … vŕtaná studňa studne vŕtanie … vŕtanie studní STUDNE A VRTNÉ PRÁCE … MIERU. Vŕtanie studní ako vodný … Robíme aj vrtné práce pre inžiniersko-geologický

  MOJA STUDŇA

  STUDNE A VRTNÉ PRÁCE RÝCHLO A NA MIERU. Vŕtanie studní ako vodný zdroj pre dom, chatu, firmu, záhradu... (PVC potrubie 150mm,200mm alebo 250mm, do hĺbky max. 30m); vieme určiť prítomnosť vody bez potvrdenia hĺbky a výdatnosti. Tieto informácie sa dajú zistiť prieskumným vrtom v dohodnutej cene, s ohľadom na paženie, či bez paženia. Robíme aj vrtné práce pre inžiniersko-geologický prieskum.

 8. Stanislav Andráš - SAMA

  65.08 km

  Studniarske práce , studniari … prehlbovaním studní . Studne vŕtame … manipuláciu okolo studne cca 5 x 5 … klasické široké studne na betónové … regióne. vŕtanie , prehlbovanie

  Stanislav Andráš - SAMA

  Zaoberáme sa vŕtaním, čistením a prehlbovaním studní. Studne vŕtame rozoberateľnou vrtnou súpravou. Na miesto vŕtania nám stačí prechod široký len 1,20 m. Priestor na manipuláciu okolo studne cca 5 x 5 m2. Vŕtame klasické široké studne na betónové skruže 80 cm vnútorného priemeru do hĺbky 20 m. Nachádzame sa v Košickom regióne.

 9. Hydro Real Group s.r.o.

  • Kajal 317, 92592, Slovensko
  • +421 907 719 008
  270.17 km

  Studniarske práce , studniari … Poskytuje vŕtanie studní . Pri vŕtaní … značky vŕtanie studní , montáž

  Hydro Real Group s.r.o.

  Poskytuje vŕtanie studní. Pri vŕtaní používame atestované vodovodné PVC rúry. Lokalita GA, BA, DS, SC, SA - západné Slovensko Kompletnú ponuku nájdete na: www.vrtystudne.sk info@vrtystudne.sk Ponúkame aj studničné šachty. služby, produkty, značky vŕtanie studní, montáž studničných šácht

 10. DRONZEK VLADIMÍR

  • J. C. Hronského 386/9, 05201 Spišská Nová Ves - Staré mesto, Slovensko
  • +421 910 143 441
  •  Dnes otvorené 0:00 – 23:59
  49.03 km

  Studniarske práce , studniari … kraj vrtné práce studniari … studniarske práce Pre svojich … studniarske práce , vŕtanie , vrtné … vrtné práce , vyčistenie, geologický

  DRONZEK VLADIMÍR

  Pre svojich klientov poskytujeme: studniarske práce, vŕtanie, vrtné práce, vyčistenie, geologický prieskum, vŕtanie v ťažko dostupných miestach napr. chatové oblasti, hory atď. Vŕtanie studní, prehlbovanie studní, stavebné vrty, vrty na tepelné čerpadlá. Čistenie studní, opierkovanie, studne na kľúč, vyhľadávanie vodného zdroja, vyvŕtanie, vystrojenie, filtračný odsyp. Poskytujeme vrtné práce pre inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a s tým spojené poradenstvo.

  Prevádzková doba

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra