KRAJSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Masarykova 2721/20, 08001 Prešov, Slovensko