VEK NÁDEJE Zariadenie soc. služieb Nové Zámky

Šoltésovej 5302/2, 94081 Nové Zámky, Slovensko
 • Práve je:  otvorené
 • Dnes otvorené: 0:00 – 23:59

Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám dôchodkového veku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie Alzheimerovou chorobou. Kapacita zariadenia je 190 prijímateľov sociálnych služieb v nasledovnom členení : Domov sociálnych služieb - kapacita 135 prijímateľov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie - kapacita 50 prijímateľov sociálnych služieb, Rehabilitačné stredisko- kapacita 5 prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 76 zamestnancov.

Prevádzková doba(NONSTOP)

pondelok 0:00 – 23:59
utorok 0:00 – 23:59
streda 0:00 – 23:59
štvrtok 0:00 – 23:59
piatok 0:00 – 23:59
sobota 0:00 – 23:59
nedeľa 0:00 – 23:59

Kontaktné osoby

 • Vrátnica

  Tel. +421 35/641 57 76
  Email veknadejenz@gmail.com
 • sekretariát

  Tel. +421 35/641 40 68
  Mobil +421 35/641 40 01

Kontaktné údaje

Tel. +421 35/641 40 68
Tel. +421 35/641 40 20
Tel. +421 35/641 40 01
Tel. +421 35/641 57 76
Email veknadejenz@gmail.com
Web http://www.zssveknadejenz.estranky.sk

Služby

 • domov dochodcov
 • zariadenie pre seniorov
 • sociálne služby
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rehabilitačná starostlivosť
 • záujmové činnosti

Kategória

Zariadenia pre seniorov

Kľúčové slová

domovy dôchodcov, zariadenie pre seniorov, sociálne služby, zariadenie pre dôchodcov