Upresnit
0
 1. Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

  Koľajové a dopravné stavby … r.o. Košice Stavebné firmy … firmy, spoločnosti Krivá 1066/23 … 1066/23, 04001 Košice - Juh, Košický … sk Sme spoločnosť podnikajúca

  Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

  Sme spoločnosť podnikajúca v oblasti stavebníctva, s hlavnou orientáciou na železničné stavby. Máme bohaté skúsenosti v hlavnej oblasti podnikania, ktorou sú novostavby a rekonštrukcie železnicných tratí, výhybiek a nástupíšť, železničných priecestí a prechodov, opravy a údržby vlečkových kolají a žeriavových dráh. V tejto oblasti sme si vybudovali dobré meno, o čom svedčí dlhodobá spolupráca so všetkými železničnými spoločnostami na Slovensku. V roku 2001 sme sa úspešně etablovali aj v oblasti zhodnocovania vyzískaných stavebných materiálov. Výrazne sa podielame na prácach v oblasti recyklácie stavebných materiálov a kameniva, vykonávame triedenie a drvenie kameniva, štrkopieskov, pieskov, hlín, betónov a živicových stavebných prvkov. V roku 2004 sme oblast podnikania rozšírili aj na dobývanie stavebného kamena, ktorého výrobu a predaj tuzemským aj zahraničným obchodným partnerom sme začali po nadobudnutí dobývacích práv v lome Šiatorská Bukovinka. Firma vystupuje ako výhradný dodávateľ výhybiek a výhybkových súčastí na slovenský trh polského výrobcu TRACK TEC KOLTRAM Sp.z o.o. Zawadzkie.

 2. BOBOR - STAVEBNÁ , VÝROBNÁ … INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ … r.o. Stavebné firmy , spoločnosti … 509/7, 04001 Košice - Sever, Košický … vykonávaní prác a dodržiavanie

  BOBOR - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o.

  Flexibilita, mimoriadna dôslednosť pri vykonávaní prác a dodržiavanie termínov, objemov, kvality a včasnosti realizovaných prác sú samozrejmosťou. Predchádzajúcou dôslednou prípravou dosahujeme maximálnu hospodárnosť. PONÚKAME SLUŽBY: výstavba, rekonštrukcie a opravy inžinierskych staviebvýstavba, rekonštrukcie a opravy priemyselných staviebteplovody, ústredné kúrenie, TÚVcirkulácia TÚVvodovody, kanalizácieizolácie plochých striechmontáž radiátorov,armatúr, ventilovmaliarske a natieračské prácezámočnícke a kúrenárske prácevýkon činností stavebného dozorusadové a terénne úpravyvýstavby betónových plotov a ohrádvýstavba ČOVzemné prácemontáž predizolovaných potrubí (PIPECO)*montáž domových regulačných staníc (DRS)

 3. VIRTUS a.s.

  VIRTUS a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 2653/1, 04001 Košice - Sever, Košický … virtus-as.sk Stavebná činnosť - … - výstavba a rekonštrukcia … inžinierskych sieti a telekomunikačných

  VIRTUS a.s.

  Stavebná činnosť - výstavba a rekonštrukcia objektov, výstavba inžinierskych sieti a telekomunikačných sietí.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 4. UNIX a.s.

  • Jesenského 6, 04001 Košice, Slovensko
  • +421 55/729 73 79

  UNIX a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 6, 04001 Košice , Košický kraj

 5. VIRTUS a.s.

  VIRTUS a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 1, 04001 Košice , Košický kraj … virtus-as.sk Stavebná činnosť - … - výstavba a rekonštrukcia … inžinierskych sieti a telekomunikačných

  VIRTUS a.s.

  Stavebná činnosť - výstavba a rekonštrukcia objektov, výstavba inžinierskych sieti a telekomunikačných sietí.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 6. HUTNÉ STAVBY HOLDING a.s.

  • Košice 2390, 04001, Slovensko
  • +421 55/682 91 17

  HOLDING a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … spoločnosti Košice 2390, 04001

 7. GERUST a.s. Košice

  • Vstupný areál U. S. Steel.STEEL, 04454 Košice-Šaca, Slovensko
  • +421 911 439 911

  GERUST a .s. Košice Stavebné … Stavebné firmy , spoločnosti Vstupný

 8. Čížek Petr - Stavebná a projekčná kancelária

  • Masarykova 1667/2, 04001 Košice - Staré Mesto, Slovensko
  • cizek@sinet.sk
  • +421 55/600 51 25

  Petr - Stavebná a projekčná … kancelária Stavebné firmy , spoločnosti … 1667/2, 04001 Košice - Staré Mesto

 9. STAVEBNÉ A KLAMPIARSKE PRÁCE

  • Medená 745/12, 04017 Košice - Barca, Slovensko
  • +421 55/678 36 39

  STAVEBNÉ A KLAMPIARSKE PRÁCE … PRÁCE Stavebné firmy , spoločnosti … 745/12, 04017 Košice - Barca, Košický

 10. Ekologické stavby Košice, a.s.

  • Medzi mostami 2653/1, 04001 Košice - Sever, Slovensko
  • +421 55/632 29 11

  Ekologické stavby Košice , a .s. Stavebné … Stavebné firmy , spoločnosti Medzi … 2653/1, 04001 Košice - Sever, Košický

 11. UNIX a.s. KOŠICE

  UNIX a .s. KOŠICE Stavebné firmy … firmy, spoločnosti Jesenského … 1620/6, 04001 Košice - Staré Mesto … unixke.sk Stavebná činnosť

 12. ŽELEZNIČNÉ STAVBY a.s. Košice

  • Medená 559/16, 04017 Košice - Barca, Slovensko
  • +421 55/678 80 90

  STAVBY a .s. Košice Stavebné … Stavebné firmy , spoločnosti Medená … 559/16, 04017 Košice - Barca, Košický

 13. PRIEMYSELNÉ STAVBY a.s. KOŠICE

  • Stará spišská cesta 2146/3, 04001 Košice - Sever, Slovensko
  • llorinc@euroweb.sk
  • +421 55/632 01 86

  STAVBY a .s. KOŠICE Stavebné … Stavebné firmy , spoločnosti Stará … 2146/3, 04001 Košice - Sever, Košický

 14. R.A.T., a.s.

  R. A .T., a .s. Stavebné firmy … firmy, spoločnosti Tolstého 158/3 … 158/3, 04001 Košice - Sever, Košický … profitherm.sk Stavebná činnosť

 15. Inžinierske stavby, a.s.

  stavby, a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 1736/7, 04001 Košice - Staré Mesto

 16. G a G stav s.r.o.

  • Dénešova 1161/14, 04023 Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
  • +421 55/643 25 59

  G a G stav s.r.o. Stavebné … Stavebné firmy , spoločnosti Dénešova … 1161/14, 04023 Košice - Sídlisko

 17. DAG SLOVAKIA, a.s.

  SLOVAKIA, a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 1453/3, 04001 Košice - Sever, Košický

 18. MARCUS INDUSTRY, a.s.

  • Dunajská 1645/10, 04001 Košice - Juh, Slovensko
  • +421 55/685 46 56

  INDUSTRY, a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 1645/10, 04001 Košice - Juh, Košický

 19. Skanska CZ a.s. - organizačná zložka

  • Alejová 1635/2, 04011 Košice - Juh, Slovensko
  • +421 55/644 05 05

  Skanska CZ a .s. - organizačná … zložka Stavebné firmy , spoločnosti … 1635/2, 04011 Košice - Juh, Košický

 20. HS INGREAL a.s.

  INGREAL a .s. Stavebné firmy , spoločnosti … 11/45, 04001 Košice - Staré Mesto … hs-ingreal.sk Stavebná činnosť