Pre "geodézia geodeti" v "Bzovík" bolo nájdených príliš málo výsledkov, takže sme rozšírili prehľadávanú oblasť o 3km.
 1. GEO SLUŽBY s.r.o.

  4.49 km
  GEO SLUŽBY s.r.o. - Logo

  r.o. Geodézia, geodeti ČSA

  GEO SLUŽBY s.r.o.

  GEO-SLUŽBY, s.r.o. je predstaviteľ modernej a úspešnej firmy zameranej na zememeračské, realitné a stavebné služby. Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, výškové a polohové vytýčenie stavebných objektov, polohopisné a výškopisné meranie pre projekt, zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností, vyňatia z OPÚ, poradenské služby.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00 utorok 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
  streda 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00 štvrtok 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
  piatok 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. Bc. Ján Poljovka

  • Nad Mestom 1144, 96301 Krupina, Slovensko
  • +421 911 734 390
  4.39 km

  Poljovka Geodézia, geodeti Nad

 3. GEO-S L U Ž B Y Sedmáková Janka Ing.

  • Čsl. armády 583/3, 96301 Krupina, Slovensko
  • +421 45/551 26 30
  3.89 km

  Ing. Geodézia, geodeti Čsl

Asi to bude trochu výlet, ale ďalšie výsledky z okolia lokality "Bzovík, okres Krupina" tu ešte sú.
 1. MOJIČKA JÁN Ing. - geodetická kancelária

  20.21 km
  MOJIČKA JÁN Ing. - geodetická kancelária

  kancelária Geodézia, geodeti SNP … geometrické plány geodeti Banská Štiavnica … inžinierska geodézia geodetické … vytyčovanie hraníc Geodet Banská Štiavnica … Inžinierska geodézia - budovanie

  MOJIČKA JÁN Ing. - geodetická kancelária

  Geodet Banská Štiavnica - Ing. Ján Mojička - zameriavame sa na všetky druhy geodetických a kartografických prác, geometrické plány, plány k majetkovému vysporiadaniu pozemkov a nehnuteľností, vytyčovanie majetkových hraníc, vytyčovanie stavieb, kontrolné merania na stavbách, geodetické podklady pre projektovanie stavieb. Geometrické plány poskytnuté napríklad na zameranie stavby, zlúčenie nehnuteľností, rozdelenie nehnuteľností, pozemkové úpravy. Účelové mapovanie základného významu - napríklad technická mapa mesta, spracovanie výsledkov merania v 3D. Inžinierska geodézia - budovanie vytyčovaných sietí stavebných objektov. Keďže našou prioritou je dodanie služieb v najvyššej kvalite a súčasne splnenie požiadaviek klienta, ku každému pristupujme individuálne a nemáme pevne stanovenú prevádzkovú dobu. Ceny našich služieb sú určené podľa cenníka geodetických a kartografických prác, schváleného Úradom geodézie.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 2. KAGEOD - GEODETICKÉ PRÁCE , Ing. Rastislav Kamenský & Ing. Ján Kamenský

  27.83 km
  KAGEOD - GEODETICKÉ PRÁCE , Ing. Rastislav Kamenský & Ing. Ján Kamenský

  Kamenský Geodézia, geodeti Neresnická

  KAGEOD - GEODETICKÉ PRÁCE , Ing. Rastislav Kamenský & Ing. Ján Kamenský

  Všetky geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc a pozemkov, geodetické práce vo výstavbe...

 3. GEOMERKART, s.r.o.

  22.93 km

  r.o. Geodézia, geodeti J. A

  GEOMERKART, s.r.o.

  Firma Geomerkart s.r.o. vznikla v januári 1993 ako spoločnosť troch fyzických subjektov Ing. Pavla Krišpinského, Ing. Jána Šimuna a Ladislava Hornyáka. Od začiatku bolo vo firme zamestnaných sedem pracovníkov, postupne nárastom rôznorodosti práce sa počet zamestnancov rozšíril na súčasných jedenásť pracovníkov. Snahou firmy je pôsobiť vo všetkých odvetviach geodetických a kartografických prác. Nosnými prácami sú vyhotovovanie geometrických plánov, spracovanie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), zameriavanie telekomunikačných káblov a trasy plynovodov. Firma sa môže prezentovať aj vydanými kartografickými dielami ako sú orientačné plány miest a obcí a regionálne turistické mapy.

  Prevádzková doba

  pondelok 9:00 – 15:00 utorok 9:00 – 15:00
  streda 9:00 – 15:00 štvrtok 9:00 – 15:00
  piatok 9:00 – 15:00
 4. GEOMAP - FILIP LADISLAV

  18.17 km

  LADISLAV Geodézia, geodeti Vinohradnícka … oblasti geodézie a kartografie

  GEOMAP - FILIP LADISLAV

  Rodinná geodetická firma začala pôsobiť od roku 1990, odkedy poskytuje geodetické a kartografické služby najmä v Banskobystrickom regióne. Pracovníci firiem ponúkajú svojim zákazníkom nielen svoje skúsenosti, vedomosti a profesionálny prístup, ktoré nadobudli v oblasti geodézie a kartografie počas vyše 25-ročnej praxe jednak ako zamestnanci v štátnom podniku a následne v štátnej správe a jednak ako samostatní podnikatelia, ale navyše využitie komplexného a moderného meračského, výpočtového a zobrazovacieho vybavenia, ktoré je špecifické a nevyhnutné pre zodpovedný a precízny výkon geodetickej a kartografickej činnosti. Primárnou snahou rodinnej firmy je dôraz predovšetkým na poskytovaní kvalitných a precíznych geodetických a kartografických služieb.

 5. GEPROKART JÚLIUS CIBUĽA - GEODÉZIA, KARTOGRAFIA

  • Kosihovce 68, 99125, Slovensko
  • +421 47/489 53 13
  17.37 km

  CIBUĽA - GEODÉZIA , KARTOGRAFIA … KARTOGRAFIA Geodézia, geodeti Kosihovce

 6. GEODET spol. s r.o.

  28.57 km
  GEODET spol. s r.o.

  GEODET spol. s r.o. Geodézia … Bratislavský kraj geodet @geodetzvolen … v odbore geodézie , kartografie

  GEODET spol. s r.o.

  Geodetické a kartografické práce, služby a poradenská činnosť v odbore geodézie, kartografie, katastra.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 15:00 utorok 7:30 – 15:00
  streda 7:30 – 15:00 štvrtok 7:30 – 15:00
  piatok 7:30 – 15:00
 7. GEODET spol. s r.o.

  • Hronská 1467/3, 96001 Zvolen, Slovensko
  • +421 45/532 10 27
  28.40 km

  GEODET spol. s r.o. Geodézia

 8. GEODET - HOLUB EUGEN

  • Štiavnické Bane 412, 96981, Slovensko
  • +421 903 890 935
  20.96 km

  GEODET - HOLUB EUGEN Geodézia

 9. Marian Ďurica - Geodet

  36.27 km

  Ďurica - Geodet Geodézia, … Banskobystrický kraj geodet .durica@gmail

 10. HORNYÁK LADISLAV

  • Širákov 110, 99127, Slovensko
  • +421 905 387 332
  20.14 km

  LADISLAV Geodézia, geodeti Širákov

 11. Címer Ladislav

  • Bátovce 371, 93503, Slovensko
  • ladislavcimer@azet.sk
  • +421 903 409 473
  • Najbližšie otvorené: piatok 7:30 – 16:00
  25.68 km

  Ladislav Geodézia, geodeti Bátovce … pozemkov. geodeti geodéza

  Címer Ladislav

  Geodetické a kartografické práce. Vytyčovanie hraníc. Majetkové usporiadanie. Polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie základov stavieb, právne vysporiadanie pozemkov.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 16:00 utorok 7:30 – 16:00
  streda 7:30 – 16:00 štvrtok 7:30 – 16:00
  piatok 7:30 – 16:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Faktúra Spôsob platby - Hotovosť
 12. KAGEOD - Ing. Kamenský

  27.83 km

  Kamenský Geodézia, geodeti Neresnická … projektov geodézia

  KAGEOD - Ing. Kamenský

  Projektové a geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností, výstavby a stavebnej činnosti.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 13. GEODETICKÁ KANCELÁRIA - DOBOŠ

  • J. A. Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
  • geo@stonline.sk
  • +421 915 512 630
  22.93 km

  DOBOŠ Geodézia, geodeti J. A

  GEODETICKÁ KANCELÁRIA - DOBOŠ

  Geodetické a kartografické práce. Rôzne stavebné výmery. Projektová dokumentácia.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 14. Geodetické práce - Peter Kokles

  34.43 km

  Kokles Geodézia, geodeti Detva … pkgeo.sk Geodet , geodetické … Inžinierska geodézia

  Geodetické práce - Peter Kokles

  Geodet, geodetické práce, geometrické plány, polohopisné a výškopisné mapovanie.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 15. DOBOŠ ŠTEFAN

  • Nemocničná 757/3, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
  • +421 47/483 11 09
  22.99 km

  ŠTEFAN Geodézia, geodeti Nemocničná

 16. GEODETICKÁ KANCELÁRIA - DOBOŠ

  • Nemocničná 812/4, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
  • geo@stonline.sk
  • +421 47/483 11 09
  22.98 km

  DOBOŠ Geodézia, geodeti Nemocničná

  GEODETICKÁ KANCELÁRIA - DOBOŠ

  Vykonávame všetky druhy geodetických prác - geometrické plány, vytyčovacie práce, pred a porealizačné práce, riešenie vlastníckych vzťahov.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 17. MERAČSKÁ KANCELÁRIA - ŠRÁMKA JÁN Ing.

  • Študentská 2116/30, 96001 Zvolen, Slovensko
  • +421 45/533 28 68
  28.42 km

  Ing. Geodézia, geodeti Študentská