Hľadanie "Domovy Dôchodcov"
 1. DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA Zariadenia … kraj domov.dochodcov @dddetva … 2002 Domov dôchodcov s účinnosťou … miest. Budova domova má 5-podlaží:

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  Všetci, čo žijeme na podpoľaní vieme, že je známe svojou členitosťou na rozsiahle lazy, kde žije na samote veľmi veľa osamelých a starých ľudí. Títo starí ľudia, ktorí majú často zdravotné problémy, si nedokážu zabezpečiť základné a nevyhnutné potreby súvisiace s ich existenciou. Do roku 2002 mesto Detva nemalo zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom, v ktorom by sa poskytovala komplexná starostlivosť seniorom. Krajský úrad v Banskej Bystrici zriadil Zriaďovacou listinou zo dňa 25.02.2002 Domov dôchodcov s účinnosťou od 1. marca 2002 na dobu neurčitú ako rozpočtovú organizáciu za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti celoročnou formou pobytu. S účinnosťou od 1. júla 2002 prechádza zriaďovateľská funkcia z Krajského úradu Banská Bystrica na Mesto Detva. Prví obyvatelia sú prijatí 8.júla 2002. Kapacita zariadenia je 45 miest. Budova domova má 5-podlaží: (suterén, prízemie, 1. a 2. poschodie, povala) s 15 bunkami.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. Domov dôchodcov Pažitková

  • Pažítková 814/2, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovensko
  • domovd@stonline.sk
  • +421 2/436 344 28

  Domov dôchodcov Pažitková … domovd@stonline.sk domovy dôchodcov zariadenie

  Domov dôchodcov Pažitková

  Druh sociálnej služby: §35 Zariadenie pre seniorov kapacita 133 miest v zmysle §41 Opatrovateľská služba zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

  Domov dôchodcov Spišská Nová … ddsnv.sk Domov dôchodcov Spišská … štruktúre: • Domov dôchodcov - zariadenie … jedálni Domova dôchodcov Spišská

  Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

  Domov dôchodcov Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN mesta SNV č. 1/2012 v nasledujúcej štruktúre: • Domov dôchodcov - zariadenie pre seniorov, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu neurčitú s kapacitou 175 miest • Zariadenie opatrovateľskej služby, Slovenská ul. 30 - pobyt na dobu určitú s kapacitou 18 miest • Opatrovateľská služba v teréne – zabezpečenie sociálnej služby v domácnosti prijímateľa • Zabezpečenie stravovania pre seniorov - v jedálni Domova dôchodcov Spišská Nová Ves a rozvoz stravy do domácností v meste

 4. ZARIADENIE PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  ZARIADENIE PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  Sme pobytová sociálna služba a opatrovateľská činnosť pre seniorov, verejný poskytovateľ sociálnych služieb - rozpočtová organizácia obce, poskytujeme kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo vo forme celoročných pobytov ale aj krátkodobých pobytov. Pre klientov zabezpečujeme 5x denne stravu, rehabilitácie, k dispozícií máme zdravotnícky personál - 24 hodinová služba. Kontakty: zdravotný úsek: 0948 880 900, sociálny úsek: 0948 717 718, prevádzkový úsek: 0948 688 499, Stravovací úsek: 0948 668 830, Personalistika a mzdy: 0948 966 887.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 5. DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - SENIOR

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH … SENIOR - domov dôchodcov a sociálnych … seniory domov dôchodcov , denná

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - SENIOR

  SENIOR - domov dôchodcov a sociálnych služieb Horné Obdokovce, n.o. - poskytujeme sociálne pomoci a humanitárnu starostlivosť v rámci celoročných pobytov. Pre klientov zabezpečujeme 24 hod. starostlivosť - ubytovanie, podávanie stravy, pranie, žehlenie, pomoc pri hygiene, doprovod k lekárovi, zastrešujeme bežné nákupy pre klientov, nákup liekov. Pre klientov organizujeme aj kultúrne aktivity.

 6. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Domov dôchodcov a domov sociálnych

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Ubytovanie v 1, 2 alebo 3 posteľových izbách; izby s účelovým nábytkom, polohovacími posteľami; spoločenské miestnosti a knižnica; denné upratovanie a pranie, pravidelná údržba; stravovanie 5krát denne, 3 druhy diét; asistencia pri stravovaní, jedálny lístok podľa prianí obyvateľov; program sociálnej starostlivosti, kontakt s príbuznými; sociálna rehabilitácia, fyzioterapia; felinoterapia – terapiu s mačkou. 24 hodín denne ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 7. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  • M.R.Štefánika 1161, 07501 Trebišov, Slovensko
  • +421 56/672 44 67

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … kraj Domov dôchodcov a sociálnych … služieb. Domov dôchodcov Domov

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Domov dôchodcov a sociálnych služieb.

  Prevádzková doba (O prevádzkových hodinách sa informujte telefonicky)

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 8. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SOCIETA

  • Hodruša-Hámre 283, 96661, Slovensko
  • +421 45/684 44 83
  •  Dnes otvorené 0:00 – 23:59

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … Prevádzkovanie domova sociálnych … služieb a domova dôchodcov , poskytovanie … opatery. domovy dôchodcov

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SOCIETA

  Prevádzkovanie domova sociálnych služieb a domova dôchodcov, poskytovanie opatery.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 9. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … oblasti. Domov dôchodcov Ubytovanie

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  V našom sociálnom zariadení – poskytujem komplexné sociálne služby. V komunitnom prostredí "rodinného typu" s kapacitou 6 ubytovaných, je možnosť okrem celoročných pobytov aj možnosť pobytov krátkodobejších – dočasných, a podporných služieb v pobytoch odľahčovacích pre obyvateľov, ktorí spĺňajú podmienky potrieb poskytovania sociálnych služieb s nevyhnutnou potrebou pomoci iných osôb, podľa platnej legislatívy v sociálnej oblasti.

  Prevádzková doba (O prevádzkových hodinách sa informujte telefonicky)

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 10. DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH … ddadssrsobota.sk/ Domov dôchodcov a domov … starostlivosť v Domove dôchodcov občanom … umiestnenie v Domove sociálnych … služieb. Domov dôchodcov Domov

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote je rozpočtová organizácia napojená svojimi výdavkami aj príjmami na Banskobystrický samosprávny kraj. Zariadenie má právnu subjektivitu a štatutárnym zástupcom je jeho riaditeľka Jana Vančíková. DD a DSS v Rimavskej Sobote je zariadenie, v ktorom je poskytovaná celoročná starostlivosť v Domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v Domove sociálnych služieb.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 15:30 utorok 7:30 – 15:30
  streda 7:30 – 15:30 štvrtok 7:30 – 15:30
  piatok 7:30 – 15:30

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 11. DOMOV DÔCHODCOV

  • Lučivná, 05931, Slovensko
  • +421 52/775 41 18

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia … svoj nový domov okolo 250 … Poloha domova dôchodcov poskytuje

  DOMOV DÔCHODCOV

  V krásnom prostredí pod Vysokými Tatrami, už našlo svoj nový domov okolo 250 občanov z celého Slovenska. Poloha domova dôchodcov poskytuje obyvateľom tiché a pokojné prostredie. Veľká záhrada vytvára bezpečné podmienky pre prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 12. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 13. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 14. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 15. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV II

  • Nám. priateľstva 2201/37, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
  • +421 31/552 76 90

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV II Zariadenia

 16. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

  • Generála Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
  • +421 31/551 11 29

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV Zariadenia

 17. DOMOV DÔCHODCOV DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

  • Pod hájom 113, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • +421 42/444 14 07

  DOMOV DÔCHODCOV DOMOV PENZIÓN … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV Zariadenia

 18. DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV … DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 19. DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV … DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 20. DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV … DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  Poskytovanie sociálnych a opatrovateľských služieb ľuďom v dôchodcovskom veku.

  Prevádzková doba (Zmena otváracích hodín vyhradená)

  pondelok 8:00 – 16:00 utorok 8:00 – 16:00
  streda 8:00 – 16:00 štvrtok 8:00 – 16:00
  piatok 8:00 – 16:00

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť