Hľadanie "Domovy Dôchodcov"
 1. DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA Zariadenia … kraj domov.dochodcov @dddetva … 2002 Domov dôchodcov s účinnosťou … miest. Budova domova má 5-podlaží:

  DOMOV DÔCHODCOV DETVA

  Všetci, čo žijeme na podpoľaní vieme, že je známe svojou členitosťou na rozsiahle lazy, kde žije na samote veľmi veľa osamelých a starých ľudí. Títo starí ľudia, ktorí majú často zdravotné problémy, si nedokážu zabezpečiť základné a nevyhnutné potreby súvisiace s ich existenciou. Do roku 2002 mesto Detva nemalo zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom, v ktorom by sa poskytovala komplexná starostlivosť seniorom. Krajský úrad v Banskej Bystrici zriadil Zriaďovacou listinou zo dňa 25.02.2002 Domov dôchodcov s účinnosťou od 1. marca 2002 na dobu neurčitú ako rozpočtovú organizáciu za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti celoročnou formou pobytu. S účinnosťou od 1. júla 2002 prechádza zriaďovateľská funkcia z Krajského úradu Banská Bystrica na Mesto Detva. Prví obyvatelia sú prijatí 8.júla 2002. Kapacita zariadenia je 45 miest. Budova domova má 5-podlaží: (suterén, prízemie, 1. a 2. poschodie, povala) s 15 bunkami.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť Spôsob platby - Faktúra
 2. Domov dôchodcov Pažitková

  • Pažítková 814/2, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovensko
  • domovd@stonline.sk
  • +421 2/436 344 28

  Domov dôchodcov Pažitková … domovd@stonline.sk domovy dôchodcov zariadenie

  Domov dôchodcov Pažitková

  Druh sociálnej služby: §35 Zariadenie pre seniorov kapacita 133 miest v zmysle §41 Opatrovateľská služba zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 3. Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

  Domov dôchodcov Spišská Nová … ddsnv.sk Domov dôchodcov Spišská … štruktúre: • Domov dôchodcov - zariadenie … jedálni Domova dôchodcov Spišská

  Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

  Domov dôchodcov Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN mesta SNV č. 1/2012 v nasledujúcej štruktúre: • Domov dôchodcov - zariadenie pre seniorov, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu neurčitú s kapacitou 175 miest • Zariadenie opatrovateľskej služby, Slovenská ul. 30 - pobyt na dobu určitú s kapacitou 18 miest • Opatrovateľská služba v teréne – zabezpečenie sociálnej služby v domácnosti prijímateľa • Zabezpečenie stravovania pre seniorov - v jedálni Domova dôchodcov Spišská Nová Ves a rozvoz stravy do domácností v meste

 4. ZARIADENIE PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  ZARIADENIE PRE SENIOROV - DOMOV DÔCHODCOV SANTOVKA

  Sme pobytová sociálna služba a opatrovateľská činnosť pre seniorov, verejný poskytovateľ sociálnych služieb - rozpočtová organizácia obce, poskytujeme kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo vo forme celoročných pobytov ale aj krátkodobých pobytov. Pre klientov zabezpečujeme 5x denne stravu, rehabilitácie, k dispozícií máme zdravotnícky personál - 24 hodinová služba. Kontakty: zdravotný úsek: 0948 880 900, sociálny úsek: 0948 717 718, prevádzkový úsek: 0948 688 499, Stravovací úsek: 0948 668 830, Personalistika a mzdy: 0948 966 887.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 5. DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - SENIOR

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH … SENIOR - domov dôchodcov a sociálnych … seniory domov dôchodcov , denná

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - SENIOR

  SENIOR - domov dôchodcov a sociálnych služieb Horné Obdokovce, n.o. - poskytujeme sociálne pomoci a humanitárnu starostlivosť v rámci celoročných pobytov. Pre klientov zabezpečujeme 24 hod. starostlivosť - ubytovanie, podávanie stravy, pranie, žehlenie, pomoc pri hygiene, doprovod k lekárovi, zastrešujeme bežné nákupy pre klientov, nákup liekov. Pre klientov organizujeme aj kultúrne aktivity.

 6. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Domov dôchodcov a domov sociálnych

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KREMNICA

  Ubytovanie v 1, 2 alebo 3 posteľových izbách; izby s účelovým nábytkom, polohovacími posteľami; spoločenské miestnosti a knižnica; denné upratovanie a pranie, pravidelná údržba; stravovanie 5krát denne, 3 druhy diét; asistencia pri stravovaní, jedálny lístok podľa prianí obyvateľov; program sociálnej starostlivosti, kontakt s príbuznými; sociálna rehabilitácia, fyzioterapia; felinoterapia – terapiu s mačkou. 24 hodín denne ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59
 7. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SOCIETA

  • Hodruša-Hámre 283, 96661, Slovensko
  • +421 45/684 44 83
  •  Dnes otvorené 0:00 – 23:59

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … Prevádzkovanie domova sociálnych … služieb a domova dôchodcov , poskytovanie … opatery. domovy dôchodcov

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SOCIETA

  Prevádzkovanie domova sociálnych služieb a domova dôchodcov, poskytovanie opatery.

  Prevádzková doba (NONSTOP)

  pondelok 0:00 – 23:59 utorok 0:00 – 23:59
  streda 0:00 – 23:59 štvrtok 0:00 – 23:59
  piatok 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  nedeľa 0:00 – 23:59

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 8. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  • M.R.Štefánika 1161, 07501 Trebišov, Slovensko
  • +421 56/672 44 67

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … kraj Domov dôchodcov a sociálnych … služieb. Domov dôchodcov Domov

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Domov dôchodcov a sociálnych služieb.

  Prevádzková doba (O prevádzkových hodinách sa informujte telefonicky)

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 9. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH … oblasti. Domov dôchodcov Ubytovanie

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  V našom sociálnom zariadení – poskytujem komplexné sociálne služby. V komunitnom prostredí "rodinného typu" s kapacitou 6 ubytovaných, je možnosť okrem celoročných pobytov aj možnosť pobytov krátkodobejších – dočasných, a podporných služieb v pobytoch odľahčovacích pre obyvateľov, ktorí spĺňajú podmienky potrieb poskytovania sociálnych služieb s nevyhnutnou potrebou pomoci iných osôb, podľa platnej legislatívy v sociálnej oblasti.

  Prevádzková doba (O prevádzkových hodinách sa informujte telefonicky)

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 10. DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH … ddadssrsobota.sk/ Domov dôchodcov a domov … starostlivosť v Domove dôchodcov občanom … umiestnenie v Domove sociálnych … služieb. Domov dôchodcov Domov

  DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote je rozpočtová organizácia napojená svojimi výdavkami aj príjmami na Banskobystrický samosprávny kraj. Zariadenie má právnu subjektivitu a štatutárnym zástupcom je jeho riaditeľka Jana Vančíková. DD a DSS v Rimavskej Sobote je zariadenie, v ktorom je poskytovaná celoročná starostlivosť v Domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v Domove sociálnych služieb.

  Prevádzková doba

  pondelok 7:30 – 15:30 utorok 7:30 – 15:30
  streda 7:30 – 15:30 štvrtok 7:30 – 15:30
  piatok 7:30 – 15:30

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 11. DOMOV DÔCHODCOV

  • Lučivná, 05931, Slovensko
  • +421 52/775 41 18

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia … svoj nový domov okolo 250 … Poloha domova dôchodcov poskytuje

  DOMOV DÔCHODCOV

  V krásnom prostredí pod Vysokými Tatrami, už našlo svoj nový domov okolo 250 občanov z celého Slovenska. Poloha domova dôchodcov poskytuje obyvateľom tiché a pokojné prostredie. Veľká záhrada vytvára bezpečné podmienky pre prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

  Spôsob platby

  Spôsob platby - Hotovosť
 12. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 13. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 14. DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 15. DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

  DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

 16. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV II

  • Nám. priateľstva 2201/37, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
  • +421 31/552 76 90

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV II Zariadenia

 17. DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

  • Generála Svobodu 1948/10, 92901 Dunajská Streda, Slovensko
  • +421 31/551 11 29

  DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV - … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV Zariadenia

 18. DOMOV DÔCHODCOV DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV

  • Pod hájom 113, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • +421 42/444 14 07

  DOMOV DÔCHODCOV DOMOV PENZIÓN … PENZIÓN PRE DÔCHODCOV Zariadenia

 19. DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV … DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia

 20. DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV

  DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV … DÔCHODCOV A DOMOV DÔCHODCOV Zariadenia